joombig banner rotation images

Menu

W marcu otwarte zostanie Centrum Aktywności SenioraJuż niebawem zostanie otwarte Centrum Aktywności Seniora – Cafe Senior Raj. Na realizację tego projektu miasto podpisało umowę z Regionalnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „ERSKA” i przekazało na ten cel dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że Cafe Senior Raj to jeden ze zwycięskich projektów ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Będzie to miejsce, w którym seniorzy będą mogli nie tylko spędzać wspólnie czas, ale także brać udział w różnych warsztatach i kursach.

 

Cafe Senior Raj - Centrum Aktywności Seniora to wspólny projekt piętnastu klubów seniora z terenu miasta. Jak sami podkreślają, jest duża potrzeba, aby osoby starsze miały jedno wspólne miejsce, w którym będą mogły nie tylko nawiązywać kontakty towarzyskie przy słodkim poczęstunku i kawie, ale także korzystać z różnych form aktywności. A oferta centrum ma być niezwykle bogata. Przewiduje różne zajęcia aktywizujące i integracyjne, jak chociażby kursy obsługi komputera, warsztaty plastyczne, muzyczne i florystyczne, nie zabraknie także zajęć teatralnych i sportowych. Oprócz tego wszyscy chętni będą mogli brać udział w spotkaniach z wyjątkowymi seniorami, którzy realizują swoje pasje. Ponadto seniorzy będą mogli współtworzyć różne grupy samopomocowe, jak chociażby kosmetyczne czy fryzjerskie.

 

Cafe Senior Raj będzie miejscem dla aktywnych seniorów z Bełchatowa


Trwają prace adaptacyjne w siedzibie Cafe Senior Raj przy ul. Energetyków 6 na os. Przytorze (dawna siedziba Ośrodka Wsparcia Rodziny). W ramach Budżetu Obywatelskiego na wyposażenie centrum miasto przeznaczy 80 tys. złotych. Za te środki kupione zostaną m.in. krzesła, stoły oraz sprzęt RTV i AGD.


Prowadzeniem Cafe Senior Raj zajmie się Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA”, z którym na początku stycznia miasto podpisało umowę. Zgodnie z nią towarzystwo otrzymało dotację w wysokości 50 tys. złotych.

 

Cafe Senior Raj powstaje przy ul. EnergetykówPieniądze te pozwolą na:


- twórczą realizację pasji i talentów (marzec – grudzień 2018),


- działania pomocowe „Od seniora dla seniora” w ramach Społecznego Banku Czasu (czerwiec – grudzień 2018),


- świadczenie na rzecz seniorów podstawowych usług kosmetycznych i fryzjerskich (czerwiec – grudzień 2018),


- prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej (czerwiec – grudzień 2018),


- obsługę nowoczesnych systemów komunikacji, czyli prowadzenie kawiarenki internetowej aktywnego seniora (czerwiec – grudzień 2018),


- organizację spotkań międzypokoleniowych (czerwiec – grudzień 2018).


CZYTAJ: Seniorzy wygrali Budżet Obywatelski

 

Przypomnijmy, że jest to zwycięski projekt twardy V edycji Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach w 2018 roku miasto zrealizuje w sumie 7 projektów - 5 twardych i 2 miękkie. Łączny koszt zwycięskich propozycji to 1 mln 280 tys. złotych.

AP

 

Aktywni seniorzy będą mieć swoje miejsce w Cafe Senior Raj

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018