joombig banner rotation images

Menu

Magistrat rozpoczął doręczanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości na 2018 rok. Podobnie, jak w latach poprzednich i tym razem będą je roznosić pracownicy magistratu. Urzędnik może zapukać do drzwi  już od dziś, czyli 9 lutego.

 

Pracownicy bełchatowskiego Urzędu Miasta ruszyli w teren, aby dostarczyć bełchatowianom prosto do domów decyzje podatkowe na ten rok kalendarzowy. Przez kilkanaście najbliższych dni, czyli do 27 lutego mają ich roznieść prawie 18 tysięcy.

 

Decyzje mogą być dostarczane od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-20:00. Na prośbę podatnika pracownik urzędu, który dostarcza przesyłkę, zobowiązany jest okazać upoważnienie. Jeśli doręczyciel nikogo nie zastanie pod wskazanym adresem wróci w innym terminie. Może także zostawić decyzję u sąsiada, pod warunkiem że zobowiąże się on do przekazania jej adresatowi. Przesyłki, które z różnych powodów nie zostaną doręczone do 27 lutego, będą wysłane listownie.

 

Co ważne, doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek pieniędzy. Mają jedynie dostarczyć przesyłkę. Wszystkie osoby, które będą odbierać decyzje proszone są o złożenie czytelnego podpisu na potwierdzeniu odbioru przesyłki.

 

AD-A  

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018