joombig banner rotation images

Menu

Bełchatowianie złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu. 11 lutego minęła czternasta rocznica jego śmierci. Podczas mszy świętej, która tradycyjnie odbyła się w parafii farnej, wspominano jego działania i zasługi dla Polski.

 

11 lutego 2004 roku w Tampie na Florydzie zmarł generał Ryszard Kukliński, oficer Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. W latach 70. i na początku 80. nawiązał on współpracę z amerykańskim wywiadem. To właśnie Kukliński poinformował CIA strategiczne plany wojskowe Związku Radzieckiego i Układu Warszawskiego, dotyczące między innymi sowieckiej inwazji na Europę. Uprzedsził też o przygotowaniach do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, a także przekazała plany tej operacji i inne tajemnice Układu Warszawskiego. Działał pod pseudonimem Jack Strong.

 

Podczas bełchatowskich uroczystości, które odbyły się dokładnie w czternastą rocznicę jego śmierci, podkreślano, że Kukliński był jednym z tych, którzy zasłużyli się Polsce. Ryzykował życiem swoim i swojej rodziny, by uchronić ojczyznę od zgłady. Mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz, stowarzyszeń, placówek i organizacji złożyli wiązanki 

kwiatów pod pamiątkową tablicą, która od 2006 roku znajduje się przy kościele farnym. Wcześniej właśnie w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbyło się nabożeństwo w intencji generała i ojczyzny.

 

Ryszard Kukliński urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie,zmarł w wieku 74.  Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W październiku 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz niepodległości Polski, mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

 

Był on polskim pułkownikiem, który przekazał tajne dokumenty Układu Warszawskiego Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych w latach 1972-1981. Jako starszy oficer polskiego Sztabu Generalnego i doradca polskiego premiera i komunistycznego szefa partii (a później prezesa) Wojciecha Jaruzelskiego, w 1972 rokuRyszard Kukliński zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej Stanów Zjednoczonych. Przez ponad dziewięć lat dostarczył CIA ponad 40 000 stron dokumentów dotyczących planów wojennych Układu Warszawskiego. Miał to być efekt jego przemyśleń po udziale polskiego wojska w interwencji państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji i strzelaniu 

przez wojsko do robotników na Wybrzeżu w 1970 roku. Miał pseudonim Jack Strong. Za przekazywane informacje nie brał od Amerykanów wynagrodzenia.

 

 

W samym środku zimnej wojny, w 1981 r., Kuklińskiemu groziła dekonspiracja. Jak możemy przeczytać w jednym z ujawnionych przezCIA dokumentów,  "Kukliński został wezwany na spotkanie ze swoimi przełożonymi, którzy ujawnili, że był wśród nich kret, który przekazywał Amerykanom 

informacje, a Kukliński zachował spokój i przyłączył się do swoich kolegów potępiających zdradę. Niedługo potem Kukliński skontaktował się z CIA i poprosił o wyprowadzenie go i jego rodziny z Polski, którzy zostali bezpiecznie przeniesieni do Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r., krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. " (źródło:www.wilsoncenter.org/blog-post/ryszard-kuklinski-cia-documents-available-happ-digital-archive)

 

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Kukliński mianowany został ekspertem Departamentu Obrony i Departamentu Stanu oraz otrzymał stopień pułkownika armii amerykańskiej.

Po ucieczce sąd wojskowy w Warszawie skazał go na karę śmierci i zdegradował.Wyrok wydany na Kuklińskiego został uchylony dopiero w 1995 roku decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. W tym samym roku wszczęto ponowne śledztwo w sprawie pułkownika, które zostało umorzone w 1997 roku przez Naczelną Prokuraturę Wojskową.


Kukliński przekazywał Amerykanom plany strategiczne Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, w tym plany ataku na państwa NATO. William Casey, dyrektor CIA, powiedział natomiast po zakończeniu wywiadowczej misji Kuklińskiego, że w ciągu ostatnich 40 lat nikt tak nie zaszkodził komunizmowi jak on.

 

 

 

 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018