joombig banner rotation images

Menu

Od 1 lipca będą obowiązywały wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskieOd 1 lipca 2018 roku zwolnienia lekarskie nie będą wypisywane na papierowych druczkach, jedyną dopuszczalną formą ich wystawiania będą zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA. Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych, będzie to duże ułatwienie zarówno dla lekarzy, pracodawców, ale także pracowników.


Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS udostępnia zwolnienie płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W praktyce oznacza to mniej obowiązków dla pacjentów.

E-ZLA to duże ułatwienie dla oacjentów i pracodawców
Korzyści dla pacjentów


Kiedy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pacjent nie musi go dostarczać do pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (dotyczy m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą). Ponadto nie jest zobowiązany podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem  prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Co za tym idzie, nie ma więc ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia terminu.


Ułatwienia dla pracodawców


Pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA oraz samo zwolnienie otrzyma natychmiastowo. Istotne jest także to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić z wnioskiem do ZUS o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.


Mniej obowiązków dla lekarzy


Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Wystawione e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Lekarze nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie także potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.

W związku ze zmianą obowiązującej formy wystawiania zwolnień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza indywidualne szkolenia z ich wystawiania oraz zasad pobierania i użytkowania certyfikatu ZUS. Każdy lekarz chcący z niego skorzystać, powinien wcześniej umówić się na dogodny termin w bełchatowskim inspektoracie ZUS przy ul. Wojska Polskiego 69 lub po numerem telefonu 44 633 96 83.

 

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019