joombig banner rotation images

Menu

Wybór ławników do sądu rejonowego i sądu okręgowego to jeden z tematów najbliższej sesji Rady Miejskiej. Obrady odbędą się w czwartek, 22 lutego w urzędzie miasta. Początek o godz. 11:00.

 

Czternaście osób chciałoby zostać ławnikami. Kto ostatecznie będzie pełnił taką funkcję w bełchatowskim sądzie pracy lub Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim w tajnym głosowaniu zdecyduje Rada Miejska. Wybrane osoby mają być ławnikami do 2019 roku.   

 

Podczas lutowej sesji radni będą również rozmawiać o doskonaleniu zawodowym nauczycieli zatrudnionych w miejskich szkołach. Określą, jakie pieniądze z budżetu miasta będą przeznaczone dla kadry pedagogicznej m.in. na szkolenia, warsztaty, konferencje czy seminaria. Ustalą też tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych.

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych radni rozpatrzą projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie lub niedochodzeniu zobowiązań pieniężnych, jakie należą się miastu lub jego jednostkom.

W proponowanym porządku obrad znalazły się również punkty związane: ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta oraz aktualizacji i przyjęcia do realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Bełchatowa.

 

Zanim rozpoczną się obrady prezydent Mariola Czechowska wręczy certyfikaty stypendialne. W tym roku stypendium otrzyma dwudziestu dziewięciu utalentowanych bełchatowian – piętnastu artystów i czternastu sportowców. Łącznie powędruje do nich ponad 76 tys. zł. Dzięki wsparciu ze strony miasta młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, szlifować umiejętności czy realizować kolejne projekty. W gronie nagrodzonych artystów znalazły się osoby związane z teatrem oraz plastycy, muzycy i tancerze. Wśród sportowców dominują lekkoatleci, ale nie brakuje też tych, którzy wyróżniają się w tenisie ziemnym, kickboxingu, piłce nożnej oraz taekwon-do, trójboju i zapasach. 

 

AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019