joombig banner rotation images

Menu


Miejscy radni wybrali ławników. Wkrótce trzech bełchatowian zasiądzie w sądzie rejonowym, zaś sześciu w okręgowym. Podczas lutowej sesji Rada Miejska zajęła się również sprawami bełchatowskiej oświaty.

 

Czternaście osób zgłosiło swoje kandydatury na ławników. Dwie z nich zrezygnowały jednak jeszcze przed wyborami. Ostatecznie miejscy radni, podczas sesji 22 lutego, wybierali więc ławników spośród dwunastu zainteresowanych. Wszyscy spełniali postawione wymagania, a było ich sporo. Kandydaci musieli mieć m.in. polskie obywatelstwo, pełnię praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter, wiek od 30 do 70 lat, wykształcenie co najmniej średnie i pracować lub mieszkać przynajmniej od roku w miejscu kandydowania.

 

W tajnym głosowaniu radni zdecydowali, że ławnikami w bełchatowskim sądzie pracy zostaną trzy osoby: Marianna Bykowska, Karolina Ciszewska oraz Anna Starszuk. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim zasiądzie natomiast sześciu bełchatowian: Krystyna Boczkiewicz, Grzegorz Jackowski, Anna Miszczak, Stefan Mokrzyński oraz Justyna Strzelczyk i Tomasz Tarnowski. Wybory, które przeprowadziła rada, były uzupełniającymi na kadencję 2016-2019.

 

Podczas XLV radni zajęli się również sprawami bełchatowskiej oświaty. Określili kwotę, jaką magistrat zamierza przeznaczyć w 2018 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli z miejskich szkół. Zgodnie z ustawą ma to być 1 procent rocznych wydatków, jakie miasto zaplanowało przeznaczyć na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej.

 

Do podstawówek, gimnazjów i III LO łącznie ma powędrować prawie 354 tys. zł. Z tego dokładnie 137 tys. zł przewidziane jest m.in. na studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe, a także na kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Ponad 206 tys. zł ma być wykorzystane przez szkoły m.in. na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych. Po 5 tys. zł zaplanowano na dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

 

W podjętej uchwale radni wskazali też priorytetowe kierunki, w jakich nauczyciele powinni się dokształcać. Wśród nich m.in. edukacja matematyczna, przyrodnicza, informatyczna. Doskonalenie w zakresie prowadzenia zajęć stymulujących rozwój umysłowy ucznia, uczące rozwiązywania problemów wychowawczych czy związanych z profilaktyką uzależnień.

 

Radni, w oparciu o ustawę oświaty, ustalili również, że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów i doradców zawodowych będzie wynosił 20 godzin.

 

Czytaj: Zdolni bełchatowianie otrzymali stypendia

 

AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019