joombig banner rotation images

Menu

Miasto walczy ze sprzedażą alkoholu nieletnimBełchatów walczy z problemem alkoholizmu wśród młodzieży. Do sklepów i lokali, w których sprzedawany jest alkohol, trafiły specjalne pakiety edukacyjne, które mają uświadomić właścicielom punktów handlowych, że w Polsce sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest przestępstwem. Pracownicy urzędu miasta odwiedzili blisko dwieście sklepów i punktów gastronomicznych z prośbą o wywieszenie plakatów w widocznym miejscu.


Bełchatów przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Masz wpływ – wybierz marzenia nie ryzyko”, realizowanej w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Przedstawiciele miasta rozmawiają z właścicielami sklepów oraz sprzedawcami na temat konieczności ograniczania osobom niepełnoletnim dostępności do napojów alkoholowych. Problem jest duży, bo jak wynika z badań Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, około 20 procent młodzieży między 15. a 18. rokiem życia nadużywa alkoholu. Ma to destrukcyjny wpływ na ich edukację, a w konsekwencji zwiększa ryzyko obniżenia zdolności do funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo osoby z tej grupy wiekowej cechuje wysokie ryzyko zaburzeń zachowania, konfliktów z prawem oraz przyszłego uzależnienia od alkoholu i narkotyków. Ogólnopolska kampania ma przede wszystkim przeciwdziałać temu zjawisku.


Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwoW ramach akcji bełchatowscy sprzedawcy napojów alkoholowych otrzymali specjalnie przygotowane materiały edukacyjne (plakat, naklejki i ulotki), które przypominają o konieczności weryfikacji wieku osób wyglądających młodo oraz o konieczności okazywania dowodu osobistego przy zakupie alkoholu. Pracownicy urzędu miasta przypominają, że na drodze młodego człowieka do alkoholu zawsze stoi sprzedawca, który swoim działaniem może albo ułatwić, albo uniemożliwić jego zdobycie. W Polsce sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2. Dodatkowo na drodze administracyjnej może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Jak wynika ze statystyk policyjnych, w Bełchatowie handlujący przestrzegają obowiązującego w Polsce całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i weryfikują wiek klientów młodo wyglądających poprzez prośbę o okazanie dowodu osobistego. W 2016 roku policja wystąpiła do UM tylko z jednym wnioskiem o cofnięcie zezwolenia w związku ze sprzedażą alkoholu osobom poniżej 18. roku życia, w efekcie punkt został zlikwidowany. W roku ubiegłym w mieście nie ujawniono ani jednego przypadku złamania prawa w tym zakresie. Obecnie w Bełchatowie alkohol sprzedawany jest w 174 sklepach i punktach gastronomicznych.

AP

 

W Bełchatowie alkohol sprzedawany jest w blisko 200 sklepach i punktach gastronomicznych

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019