joombig banner rotation images

Menu

Seminarium odbędzie się 27 kwietnia w ŁodziJak założyć żłobek we własnej firmie? Na przykłąd z funduszami europejskimi. Wsparcie na ten cel znajduje się w każdym z 16 programów regionalnym, także łódzkim. O tym, jak zdobyć dotację w ramach wsparcia aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3, będzie można dowiedzieć się podczas seminarium „Szczęśliwe dzieci, pracujący rodzice”, które odbędzie się w piątek, 27 kwietnia. Trwają zapisy.

 

O tym, jak trudno jest łączyć obowiązki zawodowe z rodzinnymi, wie każdy rodzic. Rozwiązać ten problem mogą pomóc dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. przedsiębiorcy i pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, żłobki, żłobki i przedszkola.


Na co będzie można przeznaczyć środki unijne? Przede wszystkim na tworzenie nowych miejsc opieki, w tym przyzakładowych żłobków i klubów dziecięcych. Poza tym na zwiększenie liczby istniejących miejsc oraz dostosowanie ich do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Pozyskane pieniądze będą mogły także zostać wykorzystane na zakup i montaż nowego wyposażenia, np. placów zabaw czy pomocy naukowych. Możliwe jest także przeznaczenie dofinansowania na pokrycie kosztów bieżącej opieki nad dziećmi, czyli wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu oraz inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki wydatki.


W programie seminarium „Szczęśliwe dzieci, pracujący rodzice. Wsparcie aktywności zawodowej rodziców opiekujących się dziećmi do lat 3” znajdą się wystąpienia ekspertów, dyskusje, wymiana doświadczeń i duża dawka motywacji. Seminarium odbędzie się już 27 kwietnia w łódzkiej hali Expo. Program seminarium w załączniku poniżej.


Zapisz się już dziś!

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018