joombig banner rotation images

Menu

O budowie kolejnego bloku BTBSu przy ulicy Chmielowskiego mają rozmawiać miejscy radni podczas najbliższej sesji, 26 kwietnia. Radni zajmą się także projektem uchwały w sprawie podziału miasta na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu. Początek o godz. 11:00.

 

Trzeci blok na os. Olsztyńskim planuje wybudować Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wielorodzinny budynek mieszkalny miałby stanąć przy ul. św. Alberta Chmielowskiego obok dwóch już zamieszkanych. Pod koniec 2019 roku do nowych mieszkań będzie się mogło wprowadzić dokładnie 39 rodzin. Aby miejska spółka mogła ruszyć z inwestycją potrzebny jest wkład pieniężny od miasta. W sumie do BTBSu miałoby trafić 1,6 mln zł w dwóch transzach po 800 tys. zł w tym i kolejnym roku. Na sesji będzie także mowa o inwestycji na ulicy Piłsudskiego. Na odcinku od ulicy Pogodnej do granic Bełchatowa magistrat chciałby wybudować chodnik i ścieżkę rowerową. Jednak jest to droga w zarządzie województwa. Dlatego miasto chce podpisać z Województwem Łódzkim porozumienie, które pozwoli zrealizować inwestycję.

 

Radni zajmą się kolejnym projektem uchwały w sprawie jesiennych wyborów. Rada ma rozmawiać o podziale Bełchatowa na stałe obwody do głosowania. Magistrat planuje, aby było ich 26.

 

Na kwietniowej sesji ponownie pojawią się tematy związane z nazwami ulic. Radni zdecydują, jak nazwać ulice przy powstających właśnie osiedlach w pobliżu ul. Pabianickiej 101 oraz 95. Będą też rozmawiać o stanie bełchatowskiej oświaty i zdecydują jaka stawka ma obowiązywać za korzystanie z miejskich przedszkoli. Radni zdecydują także, kiedy będą się odbywać uroczyste obchody Dnia Patrona Miasta św. Jana Pawła II.

 

W planowanym porządku obrad znajdują się również punkty związane z planem zagospodarowania przestrzennego, sprawozdanie za 2017 rok z realizacji programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018