joombig banner rotation images

Menu

Blisko 100 przedsiębiorców wzięło udział w szkoleniu z RODOBlisko stu bełchatowskich przedsiębiorców wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu z RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 25 maja w całej UE zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne, które znacząco poszerzają zakres obowiązków wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe. Za uchybienie przepisom będzie grozić odpowiedzialność karna, dyscyplinarna lub cywilna (kary mogą sięgać nawet do 20 mln euro lub 4 proc.  obrotu przedsiębiorstwa z roku poprzedzającego stwierdzenie naruszenia).


Aby przedsiębiorcy z terenu Bełchatowa mogli jak najlepiej przygotować swoje firmy do RODO, Wydział Rozwoju Miasta UM zorganizował dla nich bezpłatne szkolenie, podczas którego mogli zapoznać się z nowymi przepisami oraz zdobyć wiedzę umożliwiającą bezpieczne przygotowanie do nadchodzących zmian prawnych. W spotkaniu w Miejskim Centrum Kultury wzięło udział blisko stu biznesmenów. Dowiedzieli się oni między innymi jakie są konsekwencje obowiązywania nowych przepisów, w jaki sposób legalnie i bezpiecznie gromadzić dane, czego prawa zyskają klienci firmy, czy po wejściu w życie RODO trzeba będzie na nowo pozyskiwać zgody klientów oraz jak długo można przechowywać dane i jakie dokumenty należy przygotować. Dodatkowo podczas szkolenia magistrat przedstawił aktualną ofertę inwestycyjną oraz program staży i praktyk.

RODO zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku w całej UEKażdy przedsiębiorca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika (nawet na umowach cywilno-prawnych) lub świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, przetwarza dane osobowe. Są one definiowane jako „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej”. Chodzi tutaj w szczególności o : imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja, identyfikator internetowy oraz czynniki określające tożsamość osoby (fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną). W praktyce oznacza to, że każdy przedsiębiorca, który gromadzi lub w jakikolwiek inny sposób przetwarza powyższe dane będzie musiał wykonać szereg czynności związanych z wprowadzeniem RODO.

Podstawowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga, aby zostały wprowadzone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by zapewniony był odpowiedni stopień bezpieczeństwa. W tym celu konieczne będzie stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania lub uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.


Prawo do bycia zapomnianym


Przepisy RODO mówią również o “prawie do bycia zapomnianym”. Prawo to wprowadza możliwość sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z tym osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zażądać usunięcia jej danych.


Prawo do przenoszenia danych


Zgodnie z RODO każda osoba będzie miała prawo otrzymania od administratora danych, które mu dostarczyła. Co ważne, prawo przenoszenia nie będzie dotyczyło tylko dostarczonych administratorowi danych, ale wszystkich, jakie zgromadził na temat danej osoby.


Prawo do sprzeciwu


Osoba, której dane dotyczą, będzie uprawniona do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Sprzeciw musi wynikać z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją danej osoby.


Obowiązek uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych


Zgodnie z art. 7 RODO na administratorach danych osobowych będzie ciążył obowiązek uzyskania wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej informacji na temat Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) można znaleźć na stronie rodo2018.pl.

 

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018