joombig banner rotation images

Menu

Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie O zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych i o tym, gdzie będzie można je sprzedawać rozmawiali miejscy radni podczas sesji, 27 czerwca. Rada Miejska omawiała też tematy związane z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników, działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizacją dwóch miejskich programów.

 

Do września samorządy muszą dostosować swoje przepisy do znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. daletego na czerwcowej sesji miejscy radni zajęli się dwoma projektami uchwał w tym temacie. Pierwszy dotyczył określenia ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jakie mogą być wydane przez miasto. – Ustawodawca nałożył obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do tej pory mówiliśmy o samych punktach sprzedaży -  tłumaczy Marcin Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w bełchatowskim magistracie.

 

W sumie miasto będzie mogło wydać 660 zezwoleń. 275 na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, 185 na trunki mające powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) oraz 200 zezwoleń na te, które zawartość alkoholu mają większą niż 18%. Rada Miejska zdecydowała również, że miejsca w których mają być sprzedawane alkohole muszą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 50 metrów od tzw. obiektów chronionych, czyli szkół, żłobków, placówek oświatowo-wychowawczych, cmentarzy czy szpitali. Uchwała ustala też, jak ma być prowadzony pomiar wspomnianej odległości.

 

Podczas czerwcowej sesji omówiono najbliższe plany w zakresie bieżącego utrzymania dróg. – Na działania w tym zakresie miasto przeznaczyło ponad 3 mln zł – powiedział Marcin Michalak z Zespołu ds. Infrastruktury Technicznej Miasta w bełchatowskim magistracie. – Kwota ta obejmuje także duży przetarg na modernizację nawierzchni asfaltowych, czyli przysłowiowe nakładki. Dodatkowo na droga gruntowych pojawią się nawierzchnie emulsyjno-grysowe. Sezon robót drogowych miasto tradycyjnie rozpoczęło od zimowego łatania dziur oraz odnowienia oznakowania poziomego. Prace w tych zakresach wciąż jeszcze trwają. Przy Szkole Podstawowej nr 13 powstała zatoka postojowa typu „kiss and ride”, w podobny sposób zagospodarowano teren przy Szkole Podstawowej nr 4 od strony ulicy Leśnej. Kolejne miejsca postojowe powstały m.in. w okolicy domu handlowego „Skarbek”, ulicy Antracytowej czy na os. Dolnośląskim w rejonie bloku 210, 116, 139. Prowadzone są remonty chodników, nowe już pojawiły się m.in. na ulicy Zielonej, w rejonie al. Wyszyńskiego, na os. Budowlanych przy bloku nr 2 oraz przy przystankach autobusowych na ul. Słonecznej. Trwa modernizacja m.in. ul. Kujawskiej, Bocznej, rusza natomiast ul. Targowej. Miasto zaczęło też podpisywać porozumienia ze wspólnotami mieszkaniowymi, którym zostanie przekazany materiał na budowę chodników.

 

Miejscy radni zapoznali się także ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020, Programu Wspierania Rodziny w mieście na lata 2016-2018. Przedstawiony był także raport ewaluacyjny z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022” za 2017 rok.

 

Prezydent: decyzja radnych nie była zaskoczeniem

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019