joombig banner rotation images

Menu

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadówDo 15 lipca właściciele nieruchomości niezamieszkałych proszeni są o złożenie nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od stycznia 2019 będzie bowiem wdrażany nowy system zbiórki odpadów. Zmiany wynikają z ministerialnego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Nowe deklaracje można złożyć dwojako - osobiście w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi bełchatowskiego magistratu (ul. Czyżewskiego 7, pok. 205-207) lub listownie wysyłając ją na adres Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów. Termin składania deklaracji mija 15 lipca. W formie elektronicznej można ja pobrać z załącznika poniżej.

 

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pod nr tel. (44)733-52-57. 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019