joombig banner rotation images

Menu


Wnioski można składać do 13 lipca 2018 rokuKilkanaście wniosków wpłynęło już do tegorocznej, VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Projekty można składać do 13 lipca do godz. 15.30. Do dyspozycji mieszkańców, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest półtora miliona złotych. O tym, które projekty zostaną zrealizowane, dowiemy się w październiku.


Nowością tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego jest wymóg dołączenia do wniosku tzw. listy poparcia z podpisami co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców. Wymóg ten wprowadzony został pilotażowo, jednak od 2019 roku zgodnie z ustawą z dn. 11 stycznia 2018 r. porządkującą zasady budżetów obywatelskich, rada gminy zobowiązana będzie do określenia w drodze uchwały wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających dany projekt. Zgodnie z zapisami ww. aktu, nie może być ona większa niż 0,1 proc. mieszkańców miasta, co w przypadku Bełchatowa oznacza 50 osób.  

 

Miliony na inwestycje – BO i dotacje [FILM]


Jak mówi Iwona Nowak, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia bełchatowskiego magistratu, prawdopodobnie będzie to miało wpływ na mniejszą ilość zgłoszonych projektów niż w roku ubiegłym (71 wniosków), ale jednocześnie spowoduje większe zainteresowanie zgłaszanymi propozycjami. - W poprzednich edycjach zdarzały się wnioski, które można określić jako anonimowe, czyli takie, o których wiedzieli tylko wnioskodawcy. Tym razem widać większe zaangażowanie mieszkańców. Możemy śmiało powiedzieć, że są to propozycje całych społeczności lokalnych. Widać, jakie są faktyczne potrzeby mieszkańców osiedli czy ulic– wyjaśnia koordynator Nowak. I dodaje, że listy poparcia okazały się doskonałym sposobem na promocję nie tylko konkretnych projektów, ale także samej idei budżetu obywatelskiego. - Moim zdaniem listy poparcia jeszcze bardziej podkreślają obywatelskość tej inicjatywy.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 1,5 mln złotychO tym, na co wydanych zostanie 1,5 mln złotych, zdecydują sami mieszkańcy. Pieniądze posłużą do realizacji zarówno tzw. projektów twardych (1 mln 400 tys. zł.) i miękkich (100 tys. zł.). Wśród kilkunastu już złożonych wniosków znalazło się kilka propozycji, które pojawiły się po raz pierwszy, m.in. z zakresu ekologii i troski o środowisko.

 

Budżet obywatelski: przebadają dzieci


Propozycje może wnieść grupa mieszkańców lub każdy bełchatowianin, który najpóźniej w dniu zgłaszania swojego pomysłu kończy 16 lat. Wnioski przyjmowane są do piątku, 13 lipca, do godz. 15.30.

Ważne!

Proponowane przedsięwzięcia powinny być możliwe do przeprowadzenia do końca 2019 roku i tylko na terenach należących do miasta. Zgłaszając projekty miękkie trzeba wypełnić harmonogram. Przygotowując się więc do złożenia wniosku, warto zapoznać się z regulaminem budżetu obywatelskiego - dostępny jest on na www.decydujemy.belchatow.pl.

Można to zrobić na dwa sposoby: osobiście składając formularz papierowy w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta lub wysyłając go pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Wszystkie złożone wnioski przejdą formalną i merytoryczną weryfikację. Listę projektów, na które bełchatowianie będą mogli oddawać swoje głosy, poznamy 3 września. Internetowe głosowanie ruszy 10 września i potrwa do 18 września. Głosować będzie można tylko raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach z rodzaju "twardych" oraz maksymalnie trzech "miękkich". Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły zagłosować w Urzędzie Miasta przy specjalnym stanowisku komputerowym. Wyniki poznamy 1 października.

 

AP

 

W ciągu pięciu edycji zrealizowano blisko 30 projektów

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019