joombig banner rotation images

Menu

Do 15 lipca należy złożyć nową deklarację opłat za odpady komunalneW związku ze zmianami w systemie segregacji odpadów, właściciele nieruchomości niezamieszkałych proszeni są o złożenie nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin ich składania upływa 15 lipca.

 

Nowe deklaracje można złożyć na dwa sposoby - osobiście w Wydziale Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi bełchatowskiego magistratu (ul. Czyżewskiego 7, pok. 205-207) lub listownie wysyłając ją na adres Urząd Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 97-400 Bełchatów. Deklaracja w formie elektronicznej dostępna jest w załączniku.

 

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak od stycznia 2019 roku w Bełchatowie będą wyglądać zasady segregacji odpadów. Wspólny dla całego kraju "czteropojemnikowy" system segregacji śmieci zaczął obowiązywać  w lipcu 2017 roku, z uwagi  jednak na zawarte w rozporządzeniu Ministra  Środowiska przepisy przejściowe, na terenie Bełchatowa nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Od nowego roku każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację śmieci, będzie miał obowiązek wydzielenia czterech pojemników na odpady zebrane selektywnie oraz piątego na odpady zmieszane. Dzięki  zmianom, zdaniem resortu, więcej resztek będzie można poddać recyklingowi.

 


Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pod nr tel. 44 733 52 57.

 

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019