joombig banner rotation images

Menu


Ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie z rządowego programu 300+ wpłynęło drogą elektoniczną do MOPS-u w Bełchatowie.Już ponad tysiąc wniosków w ramach rządowego programu „Dobry start” trafiło do bełchatowskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Elektroniczna rejestracja wniosków trwa od 1 lipca.

 


O dofinansowanie z rządowego programu 300+ starać się może rodzic, opiekun prawny lub fizyczny uczącego się dziecka, które nie ukończyło 20. roku życia (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Rodzice uczniów niepełnosprawnych o nowe świadczenie ubiegać się mogą do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. Co ważne, kryterium dochodowe nie jest tu brane pod uwagę. Przyjmowanie, weryfikacja i wypłata nowych świadczeń odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie.


Jeśli chcemy złożyć wniosek w lipcu, musimy skorzystać z Platformy Informacyjno-Usługowej https://empatia.mpips.gov.pl/.oraz z bankowości elektronicznej. W taki sposób wnioski przyjmowane będą do 30 listopada. Po tym czasie nie będą one rozpatrywane. Od początku miesiąca drogą internetową do MOPS-u w Bełchatowie spłynęło już ok. tysiąc wniosków. Bełchatowianie coraz chętniej korzystają z możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną. Dla rodziców jest to duże udogodnienie – unikając długich kolejek, mogą złożyć dokumenty szybko i sprawnie.


Wnioskodawcy, którzy woleliby jednak złożyć dokumenty w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej), muszą poczekać do 1 sierpnia. Od tego momentu o przyznanie prawa do świadczeń w ramach programu „Dobry start” będzie można starać się na dwa sposoby: albo internetowo, albo tradycyjnie. 

 

W celu usprawnienia realizacji projektu dla bełchatowian przygotowano kilka punktów przyjmowania wniosków:


Od 1 lipca do 30 listopada w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną.

Zwolennicy tradycyjnych form składania dokumentów urzędowych muszą poczekać do 1 sierpnia.
Od 1 sierpnia do 30 listopada w formie papierowej w:


•    siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2,
•    Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. św. Faustyny Kowalskiej 9.


Od 27 sierpnia do 14 września w:


•    Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Słowackiego 8,
•    Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 przy ul. Edwardów 5.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa prawo do świadczenia powinno być ustalane w ciągu dwóch miesięcy. Zatem, jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, wypłaty świadczeń spodziewać się może do 30 września.


Szczegółowe informacje na temat programu „Dobry start” znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne Bełchatowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Przypomnijmy, że na te same terminy przypada składanie wniosków o wsparcie z programu Rodzina 500+ oraz zasiłki rodzinne na okres 2018/2019.

 

KZB

 

Wypłatą świadczenia "Dobry start" zajmuje się MOPS w Bełchatowie.

 

 

 

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019