joombig banner rotation images

Menu

Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 20 mln zł dotacji na projektPrawie 2,5 mld złotych – takie wsparcie w ciągu najbliższych kilku lat otrzymają średnie miasta, czyli liczące ponad 20 tys. mieszkańców. Tylko w 2018 roku trafi do nich łącznie 600 mln zł w ramach Krajowych Programów Operacyjnych. Bełchatów jest na liście 255 miejscowości, z których mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje.


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi nabór wniosków do projektu „Pakiet dla średnich miast”. Dotyczy on miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz liczących ponad 15 tys. mieszkańców stolic powiatów (z wyłączeniem miast wojewódzkich). Takich miejscowości na mapie Polski jest 255, a wśród nich Bełchatów. Według Polskiej Akademii Nauk, która na potrzeby rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sporządziła analizę, z której wynika, że szczególnego wsparcia potrzebują 122 miejscowości, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze.


Do samorządów trafi nawet 2,5 mld złotychPakiet dla średnich miast oferuje miastom wsparcie z krajowych programów operacyjnych, które wyniesie prawie 2,5 mld złotych z funduszy UE na lata 2014-2020. Jak czytamy na stronie funduszy europejskich, ministerstwo liczy, że dzięki dotacjom poprawi się jakość życia mieszkańców. - W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich połączone wysiłki zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jakości życia i odwróceniem negatywnych tendencji odpływu ludności. Pakiet pomoże zbudować trwały potencjał społeczno-gospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast na mapie rozwoju Polski– podkreśla wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Bełchatowscy mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy w ramach pakietu mogą się ubiegać nawet o 20 mln złotych dotacji na projekty, szczególnie dotyczące komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych, dzięki którym na rynek wprowadzane będą innowacyjne produkty. Nabór wniosków trwa do 5 grudnia 2018 roku.


Szczegółowe informacje na temat zasad naborów dostępne są w zakładce „Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku” na stronie Ministerstwa Inwestycji i Ropzwoju. Wsparcia w tym zakresie udzielają także konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

AP
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018