joombig banner rotation images

Menu


Rodzice mają do wyboru dwa sposoby złożenia wniosku o 300+Już 3 tys. 508 wniosków w ramach programu Dobry Start wpłynęło do bełchatowskiego MOPS-u. Od 27 sierpnia działać będą dwa dodatkowe punkty ich przyjmowania - w Szkole Podstawowej nr 13 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Bełchatowianie wnioski o 300+ składają najchętniej przez internet. Pieniądze dostalo już prawie 1700 uczniów

 

Od 1 sierpnia rodzice ubiegający się o dotację na wyprawkę szkolną mogą złożyć wniosek na dwa sposoby: albo za pośrednictwem internetu, albo osobiście w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2 lub w jego oddziale w budynku spółki WOD.-KAN. przy ul. św. Faustyny Kowalskiej. Dokumenty można też wysłać pocztą.


By usprawnić proces przyjmowania wniosków w sposób tradycyjny, na ponad dwa tygodnie uruchomione zostaną dodatkowe punkty.


Od 27 sierpnia do 14 września wnioski będzie można składać także w:

 

  • Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi,  przy ul. Słowackiego 8,Trwa nabór wniosków na 300+
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, przy ul. Edwardów 5.


Nadal przyjmowane są dokumenty przez internet. W tym przypadku korzystamy z bankowości elektronicznej lub platformy e-administracji (portale EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP). Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa prawo do świadczenia powinno być ustalane w ciągu dwóch miesięcy. Zatem, jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, wypłaty świadczeń spodziewać się może do 30 września.

Do 20 sierpnia do bełchatowskiego MOPS-u wpłynęło 3508 wniosków o 300+, z czego drogą internetową 2535 i 973 w sposób tradycyjny. Jak widać, bełchatowianie coraz chętniej korzystają z możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną. Dotąd wypłacono już 506 tys.100 zł, a pieniądze trafiły do 1687 dzieci. Ponadto informację o zatwierdzeniu wniosku otrzymało 1578 świadczeniobiorców, 4 postępowania umorzono, a 4 otrzymały odmowę.

Przypomnijmy, że na złożenie wniosków w ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie uczniów mają czas do 30 listopada, po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. O dofinansowanie do szkolnej wyprawki starać się może rodzic, opiekun prawny lub fizyczny uczącego się dziecka, które nie ukończyło 20. roku życia. Rodzice uczniów niepełnosprawnych o nowe świadczenie ubiegać się mogą do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. Co ważne, kryterium dochodowe nie jest tu brane pod uwagę.

 

Więcej informacji na temat świadczenia  na stronie Urzędu Miasta Bełchatowa oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

KZB

Czas na złożenie wniosku jest do 30 listopada.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019