joombig banner rotation images

Menu


 

 

Miejski Zakład Komunikacji wozi pasażerów w Bełchatowie od 25 lat. Pierwszymi autobusami były jelcze, a w spółce początkowo pracowało 87 osób. Dzisiaj z komunikacji miejskiej można korzystać za darmo, a wkrótce przewoźnik mieć będzie nowoczesne autobusy niskoemisyjne.

 

Początek komunikacji miejskiej w Bełcha­towie sięga lat 70., kiedy to w mieście pojawiły się pierwsze autobusy należące do Miejskiego Zakładu Komunikacyjne­go w Piotrkowie Trybunalskim. Została uruchomiona linia nr 10, kursująca na trasie Bełchatów - Piotrków Trybunals­ki. 25 października 1978 roku powstały w Bełchatowie pierwsze linie autobusowe komunikacji miejskiej, które obsługiwane były przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Dopiero od stycznia 1991 roku po rozpadzie piotrkowskiego zakładu wyo­drębniło się pięć samodzielnych przed­siębiorstw, w tym Miejski Zakład Komu­nikacji w Bełchatowie. 1 lipca 1993 roku decyzją Rady MZK Bełchatów zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W MZK zatrudnion­ych było wówczas 87 osób, a tabor składał się w całości z autobusów marki Jelcz PR110. Później zakupiono kilka sztuk au­tobusów używanych marki MAN SL200.

 

Obecnie w MZK Bełchatów pracuje 51 osób, a tabor składa się z 19 autobusów. Przewoźnik ma do dyspozycji 9 autobusów MAN NL222, dwa autosany Solina city i 8 solarisów urbino.

 

Przedsiębiorstwo przewozi dziś pas­ażerów na terenie Bełchatowa. Do grudnia 2008 roku zapewniało również usługi ko­munikacyjne w powiecie bełchatowskim i poza nim. Od stycznia 2009 roku liczba obsługiwanych linii zmniejszyła się do 8 (wyłącznie w granicach administracyjnych miasta), zaś w październiku 2010 wprow­adzono dziewiątą linię nr 7 na trasie Prze­mysłowa - Nowa/Żabia.

 

1 lipca 2015 roku została wprowadzo­na w Bełchatowie bezpłatna komunikacja dla wszystkich – to znaczy, że bełchatows­kimi emzetkami bez biletu może jeździć każdy. Bezpłatny transport publiczny zach­ęcił mieszkańców do rezygnacji z samo­chodów, jak również wpłynął na oszczęd­ności finansowe rodzin wielodzietnych i seniorów. Z drugiej strony przyczynia się do zmniejszenia ruchu na ulicach.

 

Komunikacja miejska staje się coraz bardziej popularnym środkiem transpor­tu w Bełchatowie. Z danych spółki MZK wynika, że z roku na rok liczba korzystają­cych bełchatowian z komunikacji miejskiej wzrasta. Już niedługo spółka wzbogaci się o 6 nowych autobusów, w tym trzy auto­busy elektryczne ze stacjami ładowania i trzy spełniające normę emisji spalin Euro 6.

MZK

 

Jelcze to pierwsze bełchatowskie emzetki
Czerwone Jelcze jeździły od początku, tj. 1991 do 2007 roku

 

Autobusy Otoyol jeździły w MZK Bełchatów od 1996 do 2009 roku.
Autobusy Otoyol kursowały na bełchatowskich trasach od 1996 do 2009 roku

 

Autobusy marki MAN SL200 woziły pasażerów w latach 1994-2011

 

Dziś bełchatowian wożą solarisy, many i mercedesy

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019