joombig banner rotation images

Menu


 

Od 27 sierpnia rodzice uczniów mogą składać wnioski o 300+ w dwóch dodatkowych punktach. Dokumenty są przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 13 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9. Oba punkty czynne będą przez ponad dwa tygodnie.


Dodatkowe miejsca składania wniosków mają pomóc rodzicom i przyspieszyć proces ubiegania sie o pieniądze na wyprawkę szkolną. Od 27 sierpnia do 14 września dokumenty dodatkowo można składać także w Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi, przy ul. Słowackiego 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, przy ul. Edwardów 5. W tych miejscach wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

Jeśli rodzic w lipcu nie złożył wniosku na wyprawkę szkolną drogą internetową, od 1 sierpnia do 30 listopada może to uczynić osobiście w głównej siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2 lub w jego oddziale w budynku spółki WOD-KAN przy ul. św. Faustyny Kowalskiej. Dokumenty można też wysłać pocztą.

Nadal przyjmowane są też dokumenty przez internet. W tym przypadku korzystać można z bankowości elektronicznej lub platformy e-administracji (portale EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP). Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa prawo do świadczenia powinno być ustalane w ciągu dwóch miesięcy. Zatem, jeśli rodzic złoży wniosek w lipcu lub sierpniu, wypłaty świadczeń spodziewać się może do 30 września.

Przypomnijmy, że na złożenie wniosków w ramach programu Dobry Start rodzice i opiekunowie uczniów mają czas do 30 listopada, po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. O dofinansowanie do szkolnej wyprawki starać się może rodzic, opiekun prawny lub fizyczny uczącego się dziecka, które nie ukończyło 20. roku życia. Rodzice uczniów niepełnosprawnych o nowe świadczenie ubiegać się mogą do momentu ukończenia przez dziecko 24 lat. Co ważne, kryterium dochodowe nie jest tu brane pod uwagę.

 

KZB

 

Dwa dodatkowe punkty przyjmowania wniosków 0 300+ już działają.

Nowe punkty maja usprawnić proces przyjmowania wniosków

Punkty będą działać przez 2 tygodnie.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019