joombig banner rotation images

Menu


Ruszyły prace nad projektem budżetu na 2019 rok

 

Rozpoczęły się prace nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta. Swoje propozycje mogą zgłaszać m.in. mieszkańcy, radni i jednostki budżetowe. Na wnioski urząd czeka do 1 października. Co roku mieszkańcy zgłaszają do budżetu około stu propozycji.

 

Budżet miasta to najważniejszy dokument finansowy każdego samorządu. Dlatego, przygotowując jego projekt, każdego roku, magistrat zaprasza do składania swoich propozycji m.in. mieszkańców i miejskich radnych. Bełchatowianie chętnie korzystają z takiej możliwości. Co roku przedstawiają ponad sto wniosków. Najczęściej dotyczą one remontów dróg i chodników, nowych miejsc parkingowych czy budowy placów zabaw. Na wszystkie sugestie miasto czeka do 1 października. Trzeba pamiętać, że propozycje, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Obowiązuje także nowy wzór wniosku, który można pobrać poniżej (załącznik nr 4 do materiałów planistycznych)

 

Swoje wnioski składają również jednostki budżetowe miasta, instytucje kultury oraz osoby prawne. I w tym przypadku będą one przyjmowane do 1 października. Później wszystkie złożone propozycje zostaną przeanalizowane i ocenione pod kątem finansowym możliwości ich realizacji. Priorytetowo traktowane będą zadania zawarte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2015-2022 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

Z kolei stowarzyszenia i organizacje mogą przedstawiać oferty dotyczące realizacji zadań publicznych. Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi będzie na nie czekać przez 21 dni od ogłoszenia przez prezydenta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.

 

Zgodnie z założeniami projekt budżetu na 2019 rok do 15 listopada ma trafić do miejskich radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Szczegółowe założenia i wytyczne do projektu budżetu Bełchatowa na 2019 rok można znaleźć TUTAJ, zaś do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa TUTAJ. Można je również pobrać z załącznika poniżej.

 

 

AD-A

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019