joombig banner rotation images

Menu


30 sierpnia odbędzie sie LI Sesja Rady Miasta.Między innymi o nowym regulaminie przyznawania dotacji w ramach programu PONE, przygotowaniu bełchatowskich szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego oraz programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami będą rozmawiać miejscy radni na najbliższej sesji, 30 sierpnia. Obrady tradycyjnie odbędą się w Sali Herbowej magistratu. Początek o godz. 10:00.


Jednym z punktów najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej będą zmiany w uchwale dotyczącej PONE. Miejski program pod nazwą ,,Likwidacja źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Bełchatowa w ramach PONE" umożliwia likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz zastąpienie ich przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Przypomnijmy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi wydłużył termin PONE do końca roku. Oznacza to, że chętni mogą dostać nawet kilka tysięcy złotych dotacji na inwestycję, którą zrealizują do połowy listopada. Radni dokonają zmian w regulaminie, ustalą zasady rozliczania i kontroli dotacji celowej. 


Kilka projektów uchwał, jakie znalazły się w proponowanym porządku obrad, dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego miasta, szczególnie osiedla Budowlanych, części osiedli Czaplinieckiego i Okrzei. Rozpatrywana też będzie sprawa nadania nazw ulicy (prostopadłej do ulic Józefa Kraszewskiego, Józefa Chełmońskiego, dochodzącej do ul. Wojska Polskiego) oraz ronda zlokalizowanego u zbiegu ulic 1 Maja i Stanisława Staszica. Z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe oraz związany z tym podział miasta na okręgi i obwody wyborcze wnioskodawcy zaproponowali, by nowa nazwa ulicy obowiązywała od 1 stycznia 2019 roku. 

 

Podczas sesji radni mają też rozmawiać o zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i programie opieki nad bezdomnymi psami i kotami.


Ważnym punktem obrad będą projekty uchwał związnych z miejskimi placówkami oświatowymi. Ustalenie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, realizacja określonych projektów w wybranych szkołach, informacja na temat przygotowania miejskich placówek przedszkolnych i szkolnych do nowego roku szkolnego, w tym o przeprowadzonych ostatnio remontach, a także stypendia dla artystów to ważniejsze tematy w tej części obrad


Podczas LI Sesji Rady Miejskiej radni przyjrzą się również projektom uchwał w sprawie Statutu Miasta Belchatowa, a także w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta.  

 

KZB

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019