joombig banner rotation images

Menu


Bełchatowianie będą wybierać spośród 34 projektów budżetu obywatelskiego

 

Znamy projekty, na które będą mogli głosować bełchatowianie w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego. Z blisko pięćdziesięciu propozycji, pod głosowanie poddanych zostanie 34. Do rozdysponowania mieszkańcy mają 1,5 miliona złotych -  1 mln 400 tys. na tzw. projekty twarde i 100 tys. na miękkie. Równo za tydzień, w poniedziałek 10 września ruszy internetowe głosowanie, które zakończy się 18 września. Wyniki poznamy 1 października.


Do tegorocznej, szóstej już edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa zgłoszono 49 wniosków – 37 twardych (np. remonty, budowy , modernizacje ulic, chodników, placów zabaw, skwerów, siłowni zewnętrznych) i 12 miękkich (np. imprezy kulturalne, sportowe i edukacyjne).  - Dziękuję za wszystkie propozycje. To najlepszy dowód na to, że mieszkańcy czują potrzebę większego angażowania się i działania na rzecz naszego miasta – podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

Wnioski do tegorocznej edycji bełchatowianie zgłaszali do 13 lipca. Wszystkie propozycje przeszły merytoryczną weryfikację. Sprawdzano m.in. możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, teren planowane inwestycji (czy jest własnością miasta), a także ewentualne koszty, jakie projekt generowałby w przyszłości. W sumie odrzucono 13 propozycji, które były nieuzasadnione pod względem celowości i gospodarności, niezgodne z obowiązującym w Bełchatowie planem zagospodarowania przestrzennego i regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych dla BO Bełchatowa na 2019 rok. Nowością tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego był wymóg dołączenia do wniosku tzw. listy poparcia z podpisami co najmniej pięćdziesięciu mieszkańców. Wiele propozycji zdecydowanie przekroczyła wymagalną liczbę podpisów popierających dany projekt – pod kilkoma projektami znalazło się ponad sto podpisów.


Zakwalifikowane do głosowania projekty to m.in. propozycje nowych placów zabaw, budowy kolejnych siłowni plenerowych, miejsc przeznaczonych do rekreacji, boisk sportowych, parkingów i remontów dróg osiedlowych. Wśród nich kilka pionierskich, głównie z zakresu ekologii i troski o środowisko, które zdaniem wnioskodawców przyczynią się do walki ze smogiem i poprawią jakość powietrza w Bełchatowie. Mowa tu chociażby o proponowanym parku dla psów (na którym stanąć miałyby tory przeszkód, zabawki i toalety), montażu inteligentnych ławek solarnych z funkcją ładowania telefonów komórkowych i bezpłatnym dostępem do internetu, ogrodzie semiotycznym (pz przeznaczeniem na warsztaty twórcze, plenery, prezentacje dzieł sztuki) czy zasadzeniu w Bełchatowie kilkuset sosen zwyczajnych i budowie kolejnych trzech tężni solankowych (przypomnijmy, że pierwsza powstaje właśnie na w parku na os. Budowlanych).


Na os. Budowlanych powstaje tężnia

Jeśli chodzi o inwestycje twarde, bełchatowianie mogą wybierać spośród 25 propozycji. Wśród nich znalazły się obiekty sportowe (np. boisko do rugby i piłki nożnej przy istniejącym już kompleksie sportowym przy ul. Edwardów) oraz nowe place zabaw lub wzbogacenie już istniejących o urządzenia (np. huśtawki) przystosowane dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nie brakuje także propozycji budowy nowych parkingów (np. na os. Dolnośląskim), remontów ulic i dróg osiedlowych czy doposażenia szkół i przedszkoli (m.in. nowe podłogi w „Akademii Bolka i Lolka” czy szafki dla uczniów SP 4). Koszty wszystkich zakwalifikowanych do głosowania projektów twardych to blisko 11 milionów złotych. Na tę kategorię w budżecie obywatelskim przeznaczono milion czterysta tysięcy złotych.


Spośród zakwalifikowanych do głosowania wniosków, dwanaście stanowią projekty miękkie. Są to propozycje warsztatów artystycznych, sportowe (np. cykl treningów na stadionie miejskim), edukacyjne oraz działania prozdrowotne. Na liście projektów miękkich nie brakuje także tych integrujących lokalne społeczności. Po raz kolejny padły także propozycje z zakresu telemedycyny. Jeśli zyskają one poparcie mieszkańców Bełchatowa, wówczas kilkudziesięciu seniorów będzie mogło korzystać z opasek wyposażonych w guzik, którego naciśnięcie spowoduje natychmiastowe wezwanie pomocy. Jak podkreślają wnioskodawcy, chodzi tu głównie o zagwarantowania bezpieczeństwa osób starszych, chorych i samotnych. Przypomnijmy, że Bełchatów to pierwsze w Polsce miasto, które w ramach budżetu obywatelskiego wprowadziło telemonitoring medyczny. W czerwcu pierwsze aparaty Echo Mini trafiły do pacjentów oddziałów kardiologicznego i wewnętrznych bełchatowskiego szpitala oraz oddziału PAKS.


Budżet obywatelski: telemonitoring serca [FILM]

Bełchatowianie podczas ruszającego 10 września głosowania będą mogli także poprzeć wnioski dotyczące nauki programowania w szkołach podstawowych czy propagowania przedsiębiorczości wśród przedszkolaków. Wszystkie propozycje projektów miękkich opiewają na łączną kwotę ponad 422 tys. 520 złotych, a do rozdysponowania jest 100 tysięcy.


Przez najbliższy tydzień bełchatowianie mogą się zapoznać ze wszystkimi projektami tegorocznej, jubileuszowej edycji Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie propozycje dostępne są w załączniki poniżej oraz na stronie www.decydujemy.belchatow.pl.Tam też można zapoznać się z zasadami głosowania, które ruszy 10 września. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.


Głosy będzie można oddawać wyłącznie drogą elektroniczną. Dodatkowo w Urzędzie Miasta Bełchatowa zostanie uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, aby swój głos mogły oddać także osoby, które nie posiadają dostępu do tego rodzaju sprzętu. Głosowanie zakończy się 18 września, a jego wyniki poznamy 1 października.


WAŻNE: Głosować można tylko 1 raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach miękkich i trzech twardych na formularzu.

 

AP

 


 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019