joombig banner rotation images

Menu


Przyznano tytuł Zasłużonego dla Miasta Bełchatowa.

 

Marian Wójcik został uhonorowany tytułem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa. Uchwałę w sprawie przyznania tego zaszczytnego tytułu radni podjęli 30 sierpnia, a przekazanie Aktu Nadania odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.


Projekt uchwały w sprawie wyróżnienia Mariana Wójcika mianem Zasłużony dla Miasta Bełchatowa podczas LI Sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie złożyła Kapituła Tytułu. Nikt nie miał wątpliwości, że pan Wójcik zasługuje na to wyróżnienie. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie. Akt Nadania wręczony zostanie podczas uroczystej sesji, której nie został jescze ustalony.

Marian Wójcik urodził się 14 lipca 1934 roku w Zachorzowie (pow. opoczyński). Do Bełchatowa przybył zaraz po skończeniu Liceum Pedagogicznego w Tomaszowie Mazowieckim, czyli w 1954 roku. Od tego czasu jego losy nierozerwalnie łączą się z naszym miastem. Tu rozpoczął swoją długoletnią przygodę z nauczycielstwem. Kształcił i wychowywał kilka pokoleń bełchatowian. Uczniowie pana Wójcika z rozrzewnieniem wspominają lekcje matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii czy historii. Swoje zawodowe pasje realizował do roku 1992. Od wielu lat Marian Wójcik jest też jednym z czołowych dokumentalistów i fotografów naszego miasta. Jego zdjęcia wielokrotnie można było oglądać w bełchatowskich placówkach kultury.

Tytuł Zasłużony dla Miasta Bełchatowa przyznaje się za długotrwałą i godną najwyższego uznania działalność na rzecz miasta w dziedzinie życia społecznego. Przypomnijmy zatem, że Marian Wójcik był założycielem, wieloletnim opiekunem i członkiem zarządów wielu organizacji, stowarzyszeń i instytucji działających na terenie Bełchatowa. Mowa m.in. o bełchatowskich oddziałach i kołach Polskiego Związku Filatelistów, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Ligii Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W 2002 roku Marian Wójcik wstąpił w szeregi Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, gdzie udziela się niezwykle intensywnie, szczególnie w komisji historycznej. Na swoim koncie ma także publikację

"Chwalcie łąki umajone..." zawierającą ponad sto zdjęć kapliczek i przydrożnych krzyży.

Za trud wkładany w krzewienie wiedzy, pielęgnowanie pamięci historycznej Marian Wójcik był już wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Nagrodę I Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania, tytuł Zasłużony dla Okręgu Łódzkiego PZF. Za całokształt pracy w dziedzinie popularyzacji historii miasta i regionu dwukrotnie (2006. 2017) otrzymał również Nagrodę Prezydenta Miasta Bełchatowa.

W uzasadnieniu do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie czytamy między innymi: „Marian Wójcik to najbardziej znany działacz społeczny Miasta Bełchatowa od ponad pół wieku. (…) to prawdziwy kronikarz dnia codziennego, obecny zawsze i wszędzie, gdzie bije puls naszego miasta”. Jak powiedział jeden z radnych, to Mu się po prostu należy.

 

KZB

 

Marian Wójcik - Zasłużony dla Miasta Bełchatowa

Projekt uchwały w sprawie nadnia tytułu Marianowi Wójcikowi przyjęto jednogłośnie

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019