joombig banner rotation images

Menu

Głosować można także w Urzędzie Miasta do 18 września 2018 roku

 

Ruszyło głosowanie na tegoroczny budżet obywatelski. Bełchatowianie wybierają spośród 34 projektów, a do rozdysponowania mają 1,5 mln złotych – 1,4 mln na tzw. projekty twarde ( np. remonty, modernizacje ulic i chodników, parkingi, place zabaw czy tężnie) i 100 tys. na projekty miękkie (np. imprezy kulturalne czy projekty zdrowotne i edukacyjne). Głosowanie zakończy się 18 września o godz. 15.30.

 

Spośród wszystkich zgłoszonych do tegorocznej edycji 49 propozycji, pod głosowanie poddanych zostały 34 (13 projektów odrzucono, ponieważ nie spełniały wymogów merytorycznych, natomiast 4 projekty zostały połączone ze względu na zbliżone propozycje). Ostatecznie bełchatowianie wybierają spośród 9 projektów miękkich i 25 twardych. -  Dziękuję za wszystkie propozycje. To najlepszy dowód na to, że mieszkańcy czują potrzebę większego angażowania się i działania na rzecz naszego miasta. Mam nadzieję, że każdy mieszkaniec Bełchatowa znajdzie interesujące dla siebie propozycje, na które odda głos  – podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Zakwalifikowane projekty twarde to m.in. propozycje nowych placów zabaw – w tym uzupełnienie istniejących placów o elementy zabawowe przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych, siłowni zewnętrznych, miejsc rekreacji, boisk sportowych, parkingów, remontów dróg osiedlowych. Nie brakuje także innowacyjnych pomysłów, a wśród nich propozycje inteligentnych ławek solarnych czy kolejnych trzech tężni solankowych na terenie Bełchatowa oraz parku dla psów.


Tężnia solankowa już gotowa

Projekty miękkie obejmują natomiast działania prozdrowotne, sportowe, kulturalne i edukacyjne. Po raz kolejny pojawiły się propozycje dotyczące telemedycznej opieki dla mieszkańców Bełchatowa, którzy z uwagi na trudną sytuację zdrowotną i rodziną wymagają szczególnego wsparcia.


Listę wszystkich zgłoszonych pomysłów znaleźć można TUTAJ i stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu - www.decydujemy.belchatow.pl. Tam też można zapoznać się z zasadami głosowania i oddać swój głos.

 

GŁOSUJ

 

Głosować może każdy mieszkaniec Bełchatowa, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat. Głosy można oddawać wyłącznie drogą elektroniczną TUTAJ. Dodatkowo w Urzędzie Miasta Bełchatowa zostało uruchomione stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, aby swój głos mogły oddać także osoby, które nie posiadają dostępu do tego rodzaju sprzętu. Głosowanie zakończy się 18 września o godz. 15.30, a jego wyniki poznamy 1 października.


WAŻNE:  Głosować można tylko 1 raz poprzez postawienie znaku X przy maksymalnie trzech wybranych projektach miękkich i trzech twardych na formularzu.

 

AP

 

Aktualności

 


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019