joombig banner rotation images

Menu


27 września miejscy radni będą obradować

 

Wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bełchatowa” będzie głównym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 27 września. Po uroczystej sesji rozpocznie się kolejna, na której radni będą rozmawiać m.in. o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, V edycji budżetu obywatelskiego i harmonogramie prac nad przyszłorocznym budżetem.  

 

Dwie sesje Rady Miejskiej odbędą się w czwartek, 27 września. Najpierw radni spotkają się na sesji uroczystej, podczas której zostanie wręczony Akt Nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bełchatowa”. O tym, że otrzyma go Marian Wójcik rajcy uchwałą zdecydowali jeszcze w sierpniu. Początek o godz. 10.

 

 

Czytaj - Za szczególne zasługi dla miasta

 

 

Godzinę później – o 11. w Sali Herbowej rozpocznie się druga z planowanych sesji. Radni będą rozmawiać o regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Spółka Wod-Kan zobowiązana był do zweryfikowania dotychczasowych zasad, bowiem zmieniła się ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Przepisy określają m.in. warunki przyłączania do sieci, tryb zawierania umów z odbiorcami,  sposoby załatwiania reklamacji.

 

Rada zapozna się także ze sprawozdaniem z realizacji V edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa, informacją na temat spółek, dla których miasto jest jednym lub większościowym udziałowcem za rok 2017. W planowanym porządku obrad są również projekty uchwał m.in. dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Bełchatowa, zmian w miejskim budżecie.

 

AD-A

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019