joombig banner rotation images

Menu


Konferenca Region w kulturze odbyła sie w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

 

Małe ojczyzny w literaturze, muzyce i historii, wpływ środowiska na sposób postrzegania najbliższego otoczenia, dziedzictwo kulturowe w dobie globalizacji – to niektóre tylko tematy podejmowane podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Region w kulturze”. Spotkanie odbyło się 28 września w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

 

Ogólnopolska konferencja naukowa w murach bełchatowskiego muzeum to wydarzenie, które 28 września ściągnęło do naszego miasta naukowców i pracowników instytucji kultury z całego kraju. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie czy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

 

Konferencja, której tematem wiodącym jest region, organizowana jest przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie już po raz czwarty. W tym roku gospodarzem spotkania był Bełchatów. Honorowym patronatem objęła je Mariola Czechowska, prezydent miasta.

 

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat roli i sposobu funkcjonowania małych ojczyzn w szerokiej perspektywie. O swoich wrażeniach i naukowych dociekaniach opowiadali historycy, filozofowie, literaturoznawcy i językoznawcy, kulturoznawcy i socjolodzy, a także pracownicy instytucji kultury. Prelegenci chętnie dyskutowali na takie tematy, jak: literackie i muzyczne obrazy ojczyzny – tej dużej i tej małej, wzajemne zależności i uwarunkowania między regionem a kulturą i religią. Wśród poruszanych zagadnień znalazło się też dziedzictwo kulturowe regionu – zarówno w kontekście globalizacji, turystyki przemysłowej, rewitalizacji miejskich przestrzeni, jak i prawnych uwarunkowań.

 

Jak podkreślają uczestnicy konferencji, wymiana naukowych poglądów i interdyscyplinarnych doświadczeń stanie się z pewnością źródłem wielu inspiracji i pomysłów na kolejne działania.

KZB

Spotkanie odbyło się 28 września.

W tarkcie konferencji spotalki sie naukowcy z ośrodków akademickich z całego kraju.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019