joombig banner rotation images

Menu

Trwa głosowanie na projekty w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego.

„Sportowa rodzina”, przejście dla pieszych przy zjeździe na Ludwików czy centrala telefoniczna i system informatyczny usprawniające obsługę i rejestrację pacjenta w bełchatowskim szpitalu to tylko wybrane projekty, na które głosować mogą mieszkańcy województwa w ramach drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować może każdy, osobiście, korespondencyjnie (do 22 października) lub drogą elektroniczną (do 31 października).

 

1 października ruszyło głosowanie na 155 projektów zgłoszonych do wojewódzkiego urzędu marszałkowskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. Jest to już druga edycja programu, dzięki któremu każdy mieszkaniec województwa może mieć realny wpływ na to, jak zmienia się jego bliższe i dalsze otoczenie. Do rozdysponowania jest 8 milionów.

 

Dla mieszkańców powiatu bełchatowskiego szczególnie interesujące mogą być te projekty, które bezpośrednio dotyczą subregionu południowego, obejmującego miasto Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański.

 

W regionie południowym do wyboru jest 15 projektów. Wśród nich znajdują się m.in. rodzinny program promujący aktywność fizyczną, szkolenia szybowcowe, pierwsza pomoc - „Ratujesz, bo umiesz”, pomysł na prozdrowotne wspieranie międzypokoleniowej integracji czy uwrażliwianie dzieci i młodzieży na kulturę -„Sztuka bliżej nas”. Dla mieszkańców miasta i powiatu bełchatowskiego, a także powiatów sąsiednich, ciekawy może okazać się projekt zakładający wymianę centrali telefonicznej i systemu informatycznego w bełchatowskim szpitalu. Planowane jest wprowadzenie systemu kolejkowego z biletomatem i wyświetlaczami gabinetowymi. Jeden z projektów dotyczy z kolei budowy przejścia dla pieszych przy zjeździe na Ludwików.

 

Lista wszystkich 155 projektów znajduje się na stronie www.bo.lodzkie.pl

 

Jeśli zdecydujemy się oddać głos osobiście albo korespondencyjnie, mamy czas do 22 października. Wypełnioną kartę do głosowania możemy wrzucić do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania lub wysłać w formie listu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

 

Głosy internautów przyjmowane będą natomiast do 31 października na stronie: https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/.

 

Wyniki głosowania w II Budżecie Obywatelskim Samorządu Województwa Łódzkiego poznamy pod koniec listopada.

KZBPod głosowanie poddano 155 projektów.

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019