joombig banner rotation images

Menu

 

To kolejny etap prac w ramach V edycji budżetu obywatelskiego.

 

Trwa doświetlanie przejść dla pieszych m.in. w Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. To już kolejny etap prac mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na bełchatowskich drogach. Przypomnijmy, że jest to jeden ze zwycięskich projektów V edycji Budżetu Obywatelskiego Belchatowa. Doświetlenie przejść kosztować będzie 200 tys. zł.

 

Rozpoczęło się doświetlanie przejść dla pieszych m.in. w Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jaśniej zrobi się na pięciu przejściach: przy sklepie LUX, na skrzyżowaniu al. Wyszyńskiego z ulicą Paderewskiego (tu dwie ,,zebry"), niedaleko parkingu strzeżonego, a także w okolicy przychodni zdrowia.

 

Zgodnie z planem i wytycznymi projektowania przejść dla pieszych we wskazanych punktach pojawią się ledowe oprawy asymetryczne, które rozpraszają strumień światła w taki sposób, że pieszy oświetlony będzie nie tylko od góry, ale również z boku. Widoczniejsza będzie też tzw. strefa oczekiwania. Lampy staną po obu stronach drogi. Takie rozwiązanie sprawi, że zbliżający się do przejścia kierowca samochodu znacznie wcześniej będzie mógł dostrzec pieszego i tym samym szybciej odpowiednio zareagować.

Prace prowadzone obecnie w Alei Wyszyńskiego to efekt realizacji projektu, który został wybrany przez mieszkańców podczas V edycji budżetu obywatelskiego. Wskazane „zebry” to kolejne już doświetlone przejścia dla pieszych w naszym mieście. 


Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego doświetlane są przejścia znajdujące się na drogach zarządzanych przez miasto. Magistrat, współpracując z bełchatowską policją, wyznaczył blisko 20 miejsc, w których doświetlenia są najbardziej potrzebne. Wszystkie znajdują się w terenie zabudowanym. Celem akcji ,,Doświetlamy przejścia" jest przede wszystkim podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na bełchatowskich drogach. Funkcjonujące już nowe oświetlenia przejść - zarówno w opinii pieszych, kierowców, jak i policji - są dowodem na to, że był to bardzo dobry pomysł. Dlatego też w roku 2019 doświetlane będą kolejne przejścia, już poza budżetem obywatelskim.

 

Belchatów jako jedno z pierwszych miast w kraju zastosował opisany sposób doświetlania przejść dla pieszych. Co ważne, Ministerstwo Infrastruktury wydało niedawno zalecenie, by w całym kraju wykonywano wyłącznie taki typ oświetlania "zebr". Pomysł zainicjowany przez nasze miasto przyjąl sie w całym kraju. Przypomnijmy, że podobna sytuacja miała miejsce w przypadku niebieskich kopert dla osób niepełnosprawnych.

 

KZB

Jaśniej będzie na 5 zebrach.
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019