joombig banner rotation images

Menu

ZUS zaprasza lekarzy 13. października na "Białą sobotę"

 

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej, czyli e-ZLA, a zielone papierowe druczki zwolnień przestaną funkcjonować. W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza lekarzy na „Białą sobotę”, podczas której lekarze będą mogli uzyskać niezbędne informacje na temat sposobu wystawiania zwolnień oraz zasad pobierania i użytkowania certyfikatu ZUS. Pracownicy zakładu będą czekać w sobotę, 13 października w inspektoracie przy ul. Wojska Polskiego.


Jak tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, będzie to duże ułatwienie zarówno dla lekarzy, pracodawców, ale także pracowników. Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS udostępnia zwolnienie płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W praktyce oznacza to mniej obowiązków dla pacjentów.
Mniej obowiązków dla lekarzy

Wystawianie e-ZLA trwa krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyskuje bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny - jeśli zwolnienie będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Poza tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w przepisach oraz z ostatnim wystawionym zwolnieniem. System przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację i przesłać go w formie elektronicznej do ZUS w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Wystawione e-ZLA zostanie przekazane do ZUS automatycznie. Lekarze nie będą musieli dostarczać zwolnień do ZUS oraz przechowywać drugiej kopii. Nie będzie także potrzeby pobierania w placówkach ZUS tzw. bloczków formularzy ZUS ZLA.


W sobotę 13 października w godz. od 9:00 do 13:00, oddział ZUS w Tomaszowie Mazowieckim i podległych mu jednostkach, w tym również w inspektoracie w Bełchatowie, zaprasza lekarzy na „Białą sobotę w ZUS”. Na sali obsługi klientów na lekarzy zainteresowanych wystawianiem elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) czekać będą eksperci ZUS, którzy wyjaśnią jak krok po kroku założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS, pomogą w uzyskaniu bezpłatnego certyfikatu ZUS służącego do podpisania e-ZLA, oraz pokażą jak proste jest wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich.

Lekarze, którzy zechcą skorzystać z pomocy ekspertów, powinni zabrać ze sobą dowód osobisty, telefon komórkowy, informacje o aktualnym adresie e-mail oraz pendrive lub laptop. Specjaliście będą do dyspozycji lekarzy w godz. od 9 do 13.

 

AP

 

Eksperci opowiedzą lekarzom o e-zwolnieniach
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019