joombig banner rotation images

Menu

8 października odbyła się konferencja podsumowująca PEC-u.

 

Najniższa cena ciepła w Polsce, 90% mieszkańców korzystających z ciepła systemowego, stabilny rozwój i kolejne duże inwestycje, projekty dofinansowywane ze środków UE, a także Certyfikat jakości ciepła PreQurs to tylko niektóre dane mówiące o kondycji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie przez ostatnie trzy lata działalności spółki.


Od ponad 40 lat PEC Spółka z o.o. jest jednym z większych producentów i dystrybutorów ciepła ekologicznego w Polsce. Na lata 2015-2018 przypada intensywny rozwój przedsiębiorstwa.

- Mijające trzy lata to nie tylko kontynuacja podjętych wcześniej działań, ale również przygotowanie planów na kolejne lata. Jedną z ważniejszych inwestycji jest budowa sieci ciepłowniczej w os. Ludwików. Kolejny bardzo ważny sukces to pozyskanie 17 mln złotych na remonty istniejących już sieci ciepłowniczych – mówiła prezydent miasta Mariola Czechowska podczas konferencji, która odbyła się 8 października w siedzibie spółki.

Dziś spółka PEC pochwalić się może: 158 km sieci ciepłowniczej, 1,5 tys. nowych odbiorców (w latach 2000-2018), 292 węzłami eksploatowanymi przez przedsiębiorstwo, 41 węzłami grupowymi, 2 tys.404 obiektami do 30kW, z czego  – ok. 59 % stanowi budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, 22% - domki jednorodzinne, 4-7% -pozostali odbiorcy. Tym, co wyróżnia bełchatowski PEC wśród około 300 dużych przedsiębiorstw tego typu w kraju, jest podejmowanie działań ukierunkowanych na ekologię.


 – Wszystkie te działania sprawiły, że 5 października spółce przyznano certyfikat No Smog – podkreśliła prezydent Bełchatowa.

 

Certyfikaty jakości ciepła PreQurs dla PEC-u

Główne inwestycje ostatnich trzech lat to: 83 obiekty przyłączone do sieci ciepłowniczej, budowa sieci na nowo powstających osiedlach, w tym 119 obiektów na os. Ludwików i 6 – na ul. Podmiejskiej, 3 węzły cieplne. Ważnym punktem na inwestycyjnej mapie spółki w ostatnim czasie były ulice: Łokietka, Jagiełły, Chrobrego i Jadwigi. Tu – ku zadowoleniu mieszkańców, którzy od kilku lat zabiegali o przebudowę zewnętrznej instalacji odbiorczej  - przeprowadzono konieczną modernizację.


W skali całego kraju Bełchatów jest największym dostawcą ciepła systemowego do osiedli domków jednorodzinnych (2,5 tys. domków), co w przeliczeniu daje liczbę 14,5%. Wpływa to niewątpliwie na ogólny stan powietrza w mieście. Pamiętać trzeba, że w miastach, które zmagają się ze zjawiskiem smogu, na zły stan powietrza wpływają głównie gospodarstwa domowe ogrzewane ciepłem innym niż systemowe. Co ważne, inwestycje w obrębie budownictwa jednorodzinnego traktować należy nie jako inwestycje biznesowe, lecz prospołeczne. Jak podkreśla prezes PEC-u Grzegorz Zegarek, na inwestycjach tego typu nie zarabia się, straty ciepła przy domkach jednorodzinnych sięgają ok. 40%. Wynika to stąd, że sieci są bardzo odległe, a odbiory w domkach – niewielkie.


-To nie jest też tak, że prowadzenie takich inwestycji w perspektywie wieloletniej może wpłynąć negatywnie na płynność czy ogólną sytuację finansową spółki. Te działania są naprawdę przemyślane, przeprowadzamy bardzo dużo analiz, w tym analiz źródeł finansowania – podkreśla prezes Grzegorz Zegarek.

Bełchatowski PEC systematycznie stara się o dofinansowanie swoich projektów ze środków zewnętrznych. W sumie od 2011 roku w ramach trzech umów z NFOŚiGW (ostatnia w październiku 2018 r.) spółka pozyskała ze środków Unii Europejskiej już ponad 41 mln zł. Pieniądze te przeznaczono na modernizację systemu ciepłowniczego. Prace potrwają do 2022 roku. W ramach 56 zadań powstanie m.in. ponad 40 km zmodernizowanej sieci ciepłowniczej, 128 węzłów indywidualnych w miejsce 34 węzłów grupowych, o 19 tys. 560 mg/rok zmniejszy się również emisja dwutlenku węgla.


O stabilnej sytuacji spółki PEC świadczyć może również utrzymujący się na stałym poziomie (ok. 130 osób) stan zatrudnienia w firmie.


W związku z coraz krótszymi i cieplejszymi zimami, a także nieustannie podejmowanymi przez miasto działaniami termomodernizacyjnymi sprzedaż ciepła na przestrzeni kilku ostatnich lat jest niższa, jednak nie przekłada się to na znaczny wzrost cen dla odbiorcy indywidualnego. Przewiduje się, że od 1 listopada rachunki za energię cieplną wzrosną o ok. 0,27%.


- Ceny ciepła udało się utrzymać na stosunkowo stałym poziomie. W latach 2013-2015 ceny średnio rosły o 6,73%, natomiast w latach 2016-2018 – o 2,47% - podsumował Grzegorz Zegarek, prezes PEC-u.


Spółka PEC od lat kładzie duży nacisk na wszelkie działania prospołeczne i edukacyjne. „Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa”, „Zmień bojler na kaloryfer”, „Wymiana ciepła”, „Oplatamy Bełchatów ciepłem” czy Dzień Przytulania z Kotem Kluchą – to tylko niektóre z prowadzonych przez spółkę akcji. Dużą popularnością cieszyły się specjalne „lekcje ciepła”, na które PEC zaprosił ok. 1,5 tys. pierwszaków z miejskich podstawówek. Akcję tę patronatem objęła prezydent Mariola Czechowska.


Spółka PEC dba również o rozwój bełchatowskiego sportu. Od lat wspiera bełchatowskie drużyny sportowe: GKS Bełchatów i Skrę Bełchatów.

 

KZBPodczas spotkania podsumowano trzy lata działalności spółki.

PEC od lat prowadzi liczne akcje prospołeczne i edukacyjne.

Jadna z akcji to "Zamień bojler na kaloryfer"

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów.

Punkt wymiany ciepla to jedna z akcji prospołecznych, do których PEC się włączył.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019