joombig banner rotation images

Menu

Rondo na Wojska Polskiego ma być gotowe w listopadzie

 

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Armii Krajowej i al. kard. S. Wyszyńskiego wchodzi w kolejną fazę. W związku z tym od piątku, 12 października zmieni się tymczasowa organizacja ruchu.

 

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest przebudowa kluczowego dla miasta skrzyżowań. Wojska Polskiego to jedna z najbardziej obciążonych bełchatowskich ulic, a nowe rondo to sposób na upłynnienie ruchu i walkę z korkami w tamtym rejonie miasta, szczególnie w godzinach wyjazdów i powrotów pracowników kopalni i elektrowni. - Zależało mi, by na cały czas budowy ruch w kierunku dwóch największych bełchatowskich zakładów pracy odbywał się bez zakłóceń. Jestem przekonana, że opracowana przez nas tymczasowa organizacja ruchu ograniczyła niedogodności kierowców do niezbędnego minimum - mówi prezydent Bełchatowa, Mariola Czechowska.


Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się na początku lipca. Pierwszy etap obejmował roboty instalacyjne. Położona została cała sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa po zachodniej stronie krzyżówki. Metodą bezwykopową wykonano renowację kolektora deszczowego oraz przebudowano linię niskiego napięcia i wykonano osłony na istniejących liniach energetycznych. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Piotrkowa Tryb., zakończył już przebudowę kanalizacji teletechnicznej wraz z przełączeniem kabli światłowodowych, a obecnie pracuje nad budową linii oświetlenia ulicznego.


Posuwają się także prace brukarskie i konstrukcyjne. Drogowcy wbudowali ok. 140 metrów krawężnika granitowego i betonowego (prawoskręt z Wyszyńskiego w Wojska Polskiego i prawoskręt z Wojska Polskiego w Wyszyńskiego) oraz położyli pierwszą warstwę podbudowy . Ponadto gotowy jest ciąg pieszo-rowerowy na skręcie z Wyszyńskiego w Wojska Polskiego.
Teraz prace na skrzyżowaniu wchodzą w kolejny etap, w związku z czym od piątku, 12 października, będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu.

  •  
  •     Ruch od centrum Bełchatowa w kierunku Kleszczowa odbywać się będzie na dwóch pasach ruchu z możliwością skrętu z Wojska Polskiego w Wyszyńskiego oraz z Wyszyńskiego w prawo w ulicę Wojska Polskiego.
  •     Zamknięta będzie ul. Armii Krajowej od wojska Polskiego do zjazdu do stacji paliw.
  •     Ruch na Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Goetla zostanie skierowany w ul. Piotrkowską i Mostową do Wojska Polskiego.
  •     Ruch na Rondzie A. Krajowej – Groszkowskiego zostanie skierowany w ul. Kolejową, dojazd do galerii handlowej oraz marketu budowlanego pozostaje bez zmian.
  •     Ruch do os. Binków od kierunku kopalni skierowany zostanie w ul. Mostową i Piotrkowską, a następnie do ronda Goetla – Armii Krajowej. Dojechać do Binkowa będzie można także od ul. Kolejowej w ul. Groszkowskiego i do ronda przy galerii handlowej.
  •     Od ul. Lipowej ruch odbywać się będzie ulicami Wyszyńskiego, Jana Pawła II i Zamoście do Wojska Polskiego.

 

Od 12 października będą obowiązywać nowe objazdy

Prace potrwają do listopada. Mimo zmian w organizacji ruchu, ul. Wojska Polskiego przez cały czas budowy  jest przejezdna. Cała inwestycja kosztować będzie 5 mln 600 tys. złotych, ale podobnie, jak w przypadku ronda na Staszica, do inwestycji dołoży się starostwo (mowa tutaj o kwocie 1,5 mln zł.).
 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019