joombig banner rotation images

Menu

21 października odbędą się wybory samorządowe

 

Nowe, wielomandatowe okręgi wyborcze, wydłużona, 5-letnia kadencja, inne niż dotychczas karty i przezroczyste urny do głosowania to tylko niektóre zmiany w prawie wyborczym, z którymi spotkamy się w nadchodzących wyborach samorządowych. Już w najbliższą niedzielę, 21 października, bełchatowianie ruszą do urn wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest 46 tys. 516 mieszkańców miasta (stan z 16 października).


Podczas zbliżających się wyborów samorządowych wybierać będziemy prezydenta miasta, wójta gminy, a także radnych do rady miejskiej, radnych powiatowych i wojewódzkich. Pierwsza tura odbędzie się 21 października, natomiast druga - dwa tygodnie później, czyli 4 listopada.

 

Uprawnionych do glosowania jest  ponad 46 tys. mieszkańców.

O fotel prezydenta Bełchatowa obecnie ubiega się siedmiu kandydatów:
1. Mariola Czechowska (KWW Marioli Czechowskiej)
2. Grzegorz Gryczka (KW Stowarzyszenia Ziemia Bełchatowska)
3. Elżbieta Kudaj (KWW Elżbiety Kudaj)
4. Włodzimierz Kuliński (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska)
5. Patryk Marjan (KWW Nowe Pokolenie)
6. Dariusz Matyśkiewicz (KWW Plus)
7. Piotr Wysocki (KW Prawo i Sprawiedliwość).

Tegoroczne wybory odbywać się będą na nowych zasadach, które reguluje ustawa z 11 stycznia 2018 roku. Z istotnych dla wyborcy zmian wymienić należy m.in. wprowadzenie dwukadencyjności włodarzy miast, gmin i powiatów, wydłużenie z 4 do 5 lat kadencji wszystkich organów samorządowych, a ponadto od teraz korespondencyjnie głosować będą mogły jedynie osoby niepełnosprawne.


Nowelizacja prawa wyborczego zakłada również przywrócenie okręgów wielomandatowych (ograniczenie okręgów jednomandatowych do gmin do 20 tys. mieszkańców), a także powołanie dwóch obwodowych komisji wyborczych (w jednym lokalu), z których jedna odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie głosowania, druga – za ustalenie jego wyników.


Całe miasto podzielono na cztery okręgi wyborcze. W pierwszym bełchatowianie będą wybierać sześciu radnych, w drugim – pięciu, z kolei w przypadku okręgu trzeciego oraz czwartego mieszkańcy wybiorą sześciu radnych. Łącznie do Rady Miejskiej w Bełchatowie startuje 243 kandydatów.

 

Dokładny wykaz podziału miasta na okręgi wyborcze


W naszym mieście powołanych zostało 28 Obwodowych Komisji Wyborczych. Tradycyjnie lokale wyborcze zorganizowane będą w miejskich szkołach, przedszkolach, a także w Urzędzie Miasta przy ul. Czyżewskiego 7, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, w Miejskim Centrum Kultury. Utworzono również dwa odrębne lokale wyborcze – w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II oraz Domu Opieki Społecznej przy ul. Dąbrowskiego 2.

 

Wykaz wszystkich lokali do głosowania


By przystąpić do głosowania należy w niedzielę, 21 października, w godz. 7:00-21:00 przyjść do przypisanego lokalu wyborczego. Co ważne, trzeba zabrać ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka). Brak dokumentu spowoduje, że nie zostaniemy dopuszczeni do głosowania.


Po sprawdzeniu i podpisaniu się na liście wyborców otrzymamy od członka komisji cztery karty do głosowania: na prezydenta miasta, do rady miejskiej, rady powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego.


Karty w postaci tzw. płachty będą różnej wielkości, jednostronnie zadrukowane na białym papierze, a nazwiska kandydatów znajdą się na tłach o różnych kolorach.


Ważne jest, by przy nazwisku wybranego kandydata (zarówno na prezydenta miasta, jak i radnego do rady miejskiej), z lewej strony postawić znak „X”. Pamiętajmy: jedna karta to jeden głos. Od 2018 roku zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej głos będzie ważny, jeśli na karcie w obrębie jednej kratki widnieć będą przynajmniej dwie przecinające się linie.


Wypełnione karty wrzucać będziemy nie jak dotychczas do zabudowanych, biało-czerwonych urn, lecz do przezroczystych.


W Bełchatowie uprawnionych do głosowania jest 46 tys. 516 wyborców (stan z 16 października).

 

KZB

Mamy 7 kandydatów na prezydenta miasta.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019