joombig banner rotation images

Menu

 

W czwartek, 25 października, odbyło się ostatnie posiedzenie rady miejskiej VII kadencji. Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, oraz Elżbieta Naturalna, przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie, osobiście podziękowały każdemu radnemu za cztery lata wytężonej pracy na rzecz miasta. Były pamiątkowe medale, dyplomy i kwiaty.

W samo południe 25 października rozpoczęło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie rady miejskiej. Tradycyjnie radni spotkali się w Sali Herbowej.


LIV Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie miała charakter podsumowujący i zamykający czteroletni cykl pracy miejskich rajców.


Zarówno przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie Elżbieta Naturalna, jak i prezydent miasta Mariola Czechowska podziękowały radnym za pracę w samorządzie przez ostatnie cztery lata. Podziękowania skierowano zarówno do całej rady - jako organu samorządowego, jak i do każdego radnego z osobna. Nie zapomniano też o pracownikach urzędu miasta oraz Biura Rady Miejskiej w Bełchatowie.


- Dziękuję za współpracę, za wszystkie konstruktywne opinie, uwagi, nawet te krytyczne. Dziękuję za wspólne kontynuowanie kolejnych budżetów i pracę na rzecz miasta i mieszkańców – powiedziała Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.


Wszyscy radni otrzymali medale, dyplomy i pamiątkowe upominki. Medale, przygotowane przez Bełchatowskie Koło Numizmatyczne, nawiązują bezpośrednio do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Do podziękowań dołączył się również poseł Dariusz Kubiak.


Ostatnimi uchwałami, jakie jednogłośnie przegłosowała Rada Miejska w Bełchatowie w VII kadencji, były uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny” (na lata 2019-2021) oraz przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi do realizacji projektu „Now@ szkoła" .


Przywracanie rodzinom dysfunkcyjnym zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych to ważne zadanie dla samorządu. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej czy społecznej, w tym rodziny wielodzietne i niepełne, mogą liczyć na pomoc miasta. Asystent rodziny, psycholog, pedagog, prawnik, kursy rodzicielskie, terapia (indywidualna, grupowa) oraz mediacja – to tylko niektóre z proponowanych przez miasto form wsparcia dla bełchatowskich rodzin.


Druga z uchwał dotyczyła projektu „Now@ szkoła”, który poza zajęciami eksperymentalnymi obejmuje też doposażenie w pomoce i narzędzia dydaktyczne, a także wyposażenie poszczególnych pracowni.

 

KZB

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019