joombig banner rotation images

Menu


„Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy”

 

Kończy się realizacja programu profilaktycznego „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy” - jednego ze zwycięskich projektów V edycji Budżetu Obywatelskiego. W ramach tej akcji przebadano 1617 dzieci uczęszczających do bełchatowskich przedszkoli  w wieku od 3 do 7 lat.

 

Program „Nasze dzieci badamy – wadom się nie damy” powstał z inicjatywy miasta, które na ten cel przeznaczyło 50 tys. złotych. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” prowadzi całą akcję od kwietnia tego roku. Początkowym założeniem było przeprowadzenie badań przesiewowych u dzieci w wieku od 3 do 6 lat, u których zaobserwowano nieprawidłowości w postawie. Pomyślnie rozszerzono projekt o zajęcia korekcyjne oraz dołączono rocznik 2011, tj. dzieci uczęszczające do przedszkolnych klas „0”.

 

To bardzo ważne i potrzebne działania, gdyż coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym ma zaburzenia prawidłowej postawy. W początkach lat osiemdziesiątych mówiono o problemie dotyczącym około 30 % dzieci, dziś to już skala rzędu 70 – 80 %. Znamienne, że granica wieku, w którym następuje największy rozwój wad postawy ciała gwałtownie się obniża.

 

Częściowo wadom tym można zapobiec przez odpowiednią profilaktykę i właściwe postępowanie korekcyjne, dlatego też bezpłatny program dla najmłodszych bełchatowian zyskał dużą popularność. Przebadano w sumie 1617 dzieci i u większości z nich nie odnotowano znaczących wad. U prawie 300 osób stwierdzono wady lekkie i zalecono proste ćwiczenia gimnastyczne oraz utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. 75 przedszkolaków wymagało specjalistycznej konsultacji lekarskiej, ponieważ zaobserwowano nasilone wady postawy.

 

Spotkania z dziećmi prowadzone były w terminie od kwietnia do czerwca 2018 roku w przedszkolach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w programie (było ich 14). Po wypełnieniu przez rodziców ankiety i wyrażeniu zgody na badanie, fizjoterapeuci przeprowadzali wizualną ocenę postawy ciała, oceniali kręgosłup za pomocą skoliometru (urządzenia do badania stopnia skrzywienia kręgosłupa) oraz badali wysklepienie stóp na podoskopie ( obraz stóp jest skanowany i przekazywany do komputera, który precyzyjnie analizuje dane i podaje wynik). Dodatkowo fachowcy zbadali wagę i wzrost dzieci w celu wyliczenia współczynnika BMI i oceny wagi ciała.

 

Dzieci wymagające dalszej opieki profilaktycznej skierowano na ćwiczenia korekcyjne. Część przedszkolaków uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w okresie wakacyjnym. Obecnie zajęcia odbywają się w Przedszkolu Samorządowym nr 2 ( „Akademii Bolka i Lolka”) oraz w Szkole Podstawowej nr 13.

APO

zajęcia korekcyjne w ramach programu "Nasze dzieci badamy - wadom się nie damy"

program profilaktyczny - badanie wad postawy

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019