joombig banner rotation images

Menu

sesja rady miasta listopad 0008


Podczas najbliższej - piątej już sesji miejscy radni rozmawiać będą o budżecie miasta na rok 2019. Nie zabraknie też tematów społecznych i gospodarczych.

 

V Sesję Rady Miejskiej w Bełchatowie zaplanowano na 20 grudnia. Radni spotkają się tradycyjnie w Sali Herbowej, o godz. 10. Jednym z ważniejszych punktów obrad będzie mocno inwestycyjny projekt budżetu miasta na 2019 rok. Dochody miasta w kolejnym roku zaplanowano na poziomie blisko 247 mln zł, wydatki natomiast wynieść mają ponad 250 mln zł.


Sporo, bo aż 13 proc. wszystkich wydatków ogółem stanowią nakłady na transport i łączność, gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Na bieżące utrzymanie dróg przewidziano kwotę 3,5 mln zł. W zakresie wydatków bieżących największe środki, w sumie ponad 146 mln zł, przeznaczono na oświatę i pomoc społeczną.

 
W proponowanym projekcie budżetu ważne miejsce zajmują miejskie inwestycje. Zapisano w nim 35 zadań, w tym 22 – kontynuowane i 13 – nowych. Pod uwagę wzięto również dotacje majątkowe z przeznaczeniem na konkretne działania, zadania realizowane przy wsparciu środków unijnych, a także zwycięskie projekty VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa.

 

Projekt budżetu na 2019 rok jest oceniany jako optymalny. Łączy w sposób racjonalny konkretne potrzeby bełchatowian z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta.

 

Wśród innych, ważnych dla mieszkańców tematów, którymi zajmą się rajcy, znajdą się również te związane z działaniami społecznymi. Chodzi między innymi o program dożywiania dzieci i młodzieży oraz celowe dotacje na zakup żywności „Posiłek w szkole i w domu”.

 
Projekt budowy oraz modernizacji systemu sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście, realizowany przez spółkę Wod.-Kan., to kolejna sprawa, której przyjrzą się miejscy radni.

KZB

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020