joombig banner rotation images

Menu

Od stycznia zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak od stycznia 2019 roku będą wyglądać zasady segregacji odpadów w Bełchatowie. To efekt nowych przepisów, które weszły w życie w lipcu 2017 roku w całym kraju. Od nowego roku zmienią się także stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.


Od stycznia 2019 roku pod zamieszkanymi budynkami w Bełchatowie staną pojemniki na śmieci w czterech kolorach: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym. Do każdego z nich trafią inne odpady. Do oddzielnych pojemników będziemy wrzucać: papier, szkło, metale i plastik oraz odpady ulegające biodegradacji.

 

NIEBIESKI POJEMNIK

Do niebieskiego pojemnika będą mogły trafić:
- opakowania z papieru,
- karton,
- tektura (także falista),
- katalogi,
- ulotki, prospekty, gazety i czasopisma,
- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki,
- papier pakowy czy torby i worki papierowe.


Nie będziemy mogli za to wyrzucić:

- ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
- papieru lakierowanego i powleczonego folią,
- papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
- kartonów po mleku i napojach,
- papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
- tapet,
- pieluch jednorazowych i podpasek,
- zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.

 

ZIELONY POJEMNIK

Do zielonego kubła (szkło) trafią:
- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


W przypadku bloków szkło będzie zbierane z podziałem na: szkło bezbarwne (biały kolor kubła) i szkło kolorowe (zielony).

 

ŻÓŁTY POJEMNIK

Żółty pojemnik będzie na metale i tworzywa sztuczne:

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
- nakrętki,
- plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania) i kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),
- plastikowe torby, worki, reklamówki,
- aluminiowe puszki po napojach i sokach,
- puszki po konserwach,
- folię aluminiową,
- metale kolorowe,
- kapsle,
- zakrętki od słoików,
- zabawki z tworzywa sztucznego (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Do takiego kubła nie będzie można jednak wyrzucić:

- plastikowej butelki, jeśli będzie w niej jeszcze zawartość,
-  opakowania po lekach i zużytych artykułach medycznych,
- opakowania po olejach silnikowych,
- części samochodowych,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- puszek po farbach i lakierach,
- zużytego sprzętu elektroniczny czy AGD.

 

BRĄZOWY POJEMNIK

Brązowy pojemnik będzie przeznaczony na odpady bio i będziemy do niego wrzucać:

- resztki jedzenia,
- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki),
- gałęzie drzew i krzewów,
- skoszoną trawę, liście, kwiaty,
- trociny i korę drzew.


Nie będzie można do niego wrzucić:

- kości zwierząt,
- odchodów zwierząt,
- popiołu z węgla kamiennego,
- leków,
- drewna impregnowanego,
- płyt wiórowych i MDF,
- ziemi i kamieni,
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


Podczas segregacji śmieci należy pamiętać o odpadach niebezpiecznych takich jak np. baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, czy elektroodpady.


Takie odpady można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

Z uwagi na zawarte w rozporządzeniu Ministra  Środowiska przepisy przejściowe, na terenie Bełchatowa nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Każdy właściciel nieruchomości, który zadeklarował segregację śmieci, będzie posiadał cztery pojemniki na odpady zebrane selektywnie oraz piąty na odpady zmieszane.


Aby uzyskać więcej informacji o nowych zasadach w segregacji śmieci należy kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi UM przy ul. Czyżewskiego 7 (pokój nr 206-207),  tel.: 44 733 52 56 lub 57.

 

Zasady selektywnej zbióki odpadów komunalnych


Nowe stawki za śmieci

W związku z kosztami, jakie w 2019 roku poniesie miasto na utrzymanie gospodarki odpadami komunalnymi, od 1 stycznia stawki za odbiór odpadów wzrosną o 1,5 zł w przypadku zbiórki selektywnej i 5 zł – nieselektywnej. Zatem od nowego roku, jeśli segregujemy odpady, zapłacimy 8,5 zł od osoby, a jeśli tego nie robimy, obowiązywać na będzie stawka 17 zł od osoby. Przykładowo więc czteroosobowa rodzina zapłaci o 6 zł więcej za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane


Jedną z przyczyn podwyżki stawek jest m.in. wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów. Warto zauważyć, że wzrost cen w tym zakresie odnotowuje wiele miast, niektóre – jak np. Łódź – niemal dwukrotny (13 zł za zbiórkę selektywną i 22 zł za nieselektywną). Z kolei piotrkowianie za odbiór odpadów miesięcznie zapłacą odpowiednio 11 i 20 zł na osobę, częstochowianie – 12 i 20 zł.


Nowe stawki opłat za pojemniki (w zależności od ich pojemności) ustalono także dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeśli odpady komunalne w takich miejscach nie są segregowane, stawki za ich odbiór będą stosunkowo wyższe.  Co ważne, zmiana stawki nie spowoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. O tym, jak wysoka będzie nowa opłata, zostanie on poinformowany w stosownym zawiadomieniu.


Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, rada gminy uchwaliła ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jej wysokość to iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tych nieruchomościach, na obszarze gminy, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. ustalonej przez radę gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Od 1 stycznia 2019 roku w Bełchatowie obowiązywać będą opłaty w wysokości: 91 zł – zbiórka selektywna, 364 złote – w przypadku niesegregowania odpadów.


AP/KZB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020