joombig banner rotation images

Menu

 

V sesja rady miasta 3148


Radni uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Pierwszy raz przekroczy on 250 mln złotych. Na inwestycje przeznaczono 33,7 mln zł, na oświatę 83 mln zł, a 63,5 mln zł na pomoc społeczną. Za przyjęciem uchwały budżetowej opowiedziało się 20 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu. Jak mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, budżet jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

 

 Miejscy radni, podczas sesji 20 grudnia uchwalili, niemal jednogłośnie, budżet Bełchatowa na 2019 rok. Po raz pierwszy przekraczył on 250 milionów złotych. Do przygotowanego, prezydenckiego projektu zgloszone zostały trzy autopoprawki. Są one wynikiem wspólnych, trwających około miesiąca prac nad projektem nowej Rady Miejskiej i prezydent Marioli Czechowskiej. Dochody miasta w kolejnym roku zaplanowano na poziomie blisko 247 mln zł, wydatki natomiast wynieść mają ponad 251 mln zł. Jak podkreśla Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa, w trzech autopoprawkach uwzględniono właściwie wszystkie wnioski zgłaszane wcześniej przez radnych. W budżecie zapisano w sumie 42 zadania, w tym 23, które będą kontynuowane i 19 nowych.


Na co najwięcej samorząd wyda w przyszłym roku?
W zakresie wydatków bieżących najwięcej pieniędzy przeznaczono na oświatę (83 mln zł) i pomoc społeczną (ponad 63,5 mln zł). W ramach tych ostatnich uwzględniono rządowy program 500+ (ponad 26 mln zł), świadczenia rodzinne (ponad 14 mln zł), zasiłki okresowe i dodatki mieszkaniowe (łącznie 4,9 mln).


W uchwalonym budżecie Bełchatowa na 2019 rok ważne miejsce zajmują miejskie inwestycje. - Z całą śmiałością mogę powiedzieć, że jest to budżet proinwestycyjny i prorozwojowy – mówi Mariola Czechowska, prezydent miasta.  Na pond 33 mln zł (13,4 proc. wszystkich wydatków) oszacowano przyszłoroczne wydatki inwestycyjne, w tym: nakłady na transport i łączność (ponad 19 mln, z czego ponad 4,3 mln przeznaczono na infrastrukturę, w tym m.in. na budowę parkingów oraz miejsc parkingowych w rejonach bloków 127, 213-214, 337-340 na os. Dolnośląskim), dalej na gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Z kolei na bieżące utrzymanie dróg (remonty chodników, ulic i dróg, utwardzanie dróg w nowo powstających osiedlach, m.in. Ludwików, Olsztyńskie, czy nakładki emulsyjno-grysowe) przewidziano kwotę 3,5 mln zł.

 

W budżecie Bełchatowa na 2019 rok pod uwagę wzięto również dotacje majątkowe z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Piłsudskiego (od ul. Pogodnej do granic miasta), gdzie powstanie ścieżka rowerowa, obwodnicę wschodnią oraz wymianę pieców w ramach programu ograniczającego źródła niskiej emisji.

 

Cztery zadania: zakup autobusów niskoemisyjnych, które pojawią się w mieście w lipcu 2019 roku, rewitalizacja zdegradowanego obszaru Bełchatowa oraz 20 hektarów miejskiej zieleni (Bełchatów w zieleni), a także termomodernizacja budynku wielorodzinnego - Odry, realizowane będą przy wsparciu środków unijnych, których łączna wartość to blisko 42 mln zł. Z końcem grudnia 2018 roku jedno z tych zadań, mianowicie przebudowa Placu Wolności, wykonane w ramach rewitalizacji zdegradowanego obszaru miasta, zostanie ukończone, następnie wyremontowanych zostanie 10 kamienic oraz budynek przy Placu Wolności 10.


Do końca 2019 r. powstanie też długo wyczekiwany przez mieszkańców dworzec autobusowy, na który miasto podpisało umowę na początku grudnia. W budżecie Bełchatowa na 2019 rok zabezpieczono 800 tys. zł na dokapitalizowanie budowy kolejnego bloku TBS przy ul. Chmielowskiego, w którym od lutego 2020 roku będzie mogło zamieszkać 39 rodzin. Na przyszły rok zaplanowano również remont i modernizację budynku przy ul. Staszica, po byłym Energoinżu, do którego przeniesie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie. Na to zadanie przeznaczono 600 tys. zł.


W projekcie budżetu obywatelskiego nie zapomniano o środkach wydzielonych w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Przypomnijmy, że w nowym roku realizowane będą: zespół trzech tężni solankowych "Potężny Bełchatów", projekty „Lekki plecak” i „Sportowy Bełchatów”.


Prezydent Mariola Czechowska podkreśla, że budżet Bełchatowa na 2019 rok jest optymalny. Łączy w sposób racjonalny konkretne potrzeby bełchatowian z ograniczonymi zasobami finansowymi miasta.
KZB

 V sesja rady miasta 3127

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020