joombig banner rotation images

Menu

 

jalowka

 

Łódzki Związek Hodowców Bydła zaprasza na organizowaną po raz pierwszy aukcję jałówek ze świadectwem zootechnicznym. Hodowcy spotkają się 10 stycznia na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach.

 

„Aukcje jałówek w sercu Polski” będą miały charakter cyklicznych imprez hodowlanych organizowanych w każdy drugi czwartek miesiąca. Tym samym nawiążą do tradycji odbywających się w Bratoszewicach targów i wystaw zwierząt hodowlanych.

 

To wspólne przedsięwzięcie Łódzkiego Związku Hodowców Bydła, Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Impreza odbędzie się pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach.

 

Wszystkie licytowane jałówki pochodzą ze stad wolnych od chorób zwalczanych z urzędu oraz objętych oceną Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. PFHBiPM to niezależna i samorządna organizacja utworzona przez hodowców w 1995 roku. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).

 

Oferty jałówek należy zgłaszać do Łódzkiego Związku Hodowców Bydła. Zostaną umieszczone w katalogu aukcyjnym i na stronie internetowej ŁZHB.  

 

Kolejne aukcje odbędą się 14 lutego i 14 marca.

 

aukcje jalowek w sercu polski

APO

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020