joombig banner rotation images

Menu

kominiarz1

 

W okresie jesienno-zimowym Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną „Zaproś kominiarza”. Celem jej jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o konieczności przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

 

 

 

Społeczna akcja „Zaproś kominiarza”, odbywająca się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, trwa przez cały okres grzewczy. Współgra ona z ogólnopolską kampanią prewencyjną „Czad i ogień – obudź czujność”, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną.


Jak podkreślają organizatorzy akcji, okresowa kontrola instalacji dymowej, spalinowej oraz wentylacyjnej to nie tylko formalność czy prawny obowiązek, lecz przede wszystkim działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i innym użytkownikom budynku. Regularne sprawdzanie i czyszczenie przewodów kominowych pomoże zminimalizować przypadki zarówno pożarów, jak i zaczadzeń.


Przypominamy, że obowiązek dopilnowania okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Kontrola taka powinna odbyć się przynajmniej raz w roku, a dokonać jej może wyłącznie kominiarz z uprawnieniami, czyli mistrz.


W przypadku stwierdzenia wad przewodu kominowego lub nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych właściciel, zarządca lub użytkownik budynku zostają zobowiązani do usunięcia usterek, które mogłyby spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi.


Co ważne, jeśli dojdzie do pożaru lub zaczadzenia, a odpowiedniej dokumentacji będzie brakować, firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.


Na jakie niebezpieczeństwa narażamy się, nie dopełniając obowiązków związanych z właściwym utrzymaniem przewodów kominowych? Pożar, wybuch i zatrucia tlenkiem węgla to tylko niektóre z zagrożeń. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadliwymi i niewłaściwie użytkowanymi urządzeniami grzewczymi. Dodajmy, że równie niebezpieczny jest pożar sadzy w nieoczyszczonym kominie, wewnątrz którego temperatura przekracza wówczas 1000 stop. Celsjusza, a to już bardzo niebezpieczna sytuacja dla lokatorów budynku. Nie można zapomnieć też o cichym zabójcy, czyli tlenku węgla. Jak podają źródła Państwowej Straży Pożarnej w sezonie grzewczym 2017/2018 zgłoszonych zostało ponad 4 tys. zdarzeń z czadem w roli głównej, ucierpiało w nich około 2,5 tys. osób, a 71 poniosło śmierć.

 

KZB

 

KIK plakat zapros kominiarza 11 2018

 

ulotka2

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020