joombig banner rotation images

Menu

 

 belchatow dobrodziej wolontariusz 8337


Jak co roku na początku stycznia poznamy Dobrodzieja i Wolontariusza Roku 2018. W szczególny sposób uhonorowane zostaną osoby, firmy bądź instytucje, które prowadzą działalność dobroczynną i prospołeczną. Ogłoszenie wyników obu plebiscytów nastąpi podczas Koncertu Noworocznego.

 

 

To już kolejna edycja konkursów, których głównym celem jest docenienie i promocja wszelkich działań prospołecznych. Pod koniec każdego roku konkursy o tytuł Dobrodzieja Roku 2018 i Wolontariusza Roku 2018 ogłasza Prezydent Miasta Bełchatowa, a laureatów wybiera powołana specjalnie Kapituła Konkursowa. Wręczenie nagród nastąpi w trakcie Koncertu Noworocznego, który dbędzie się w piątek, 11 stycznia.

 

Tytuł Dobrodzieja Roku mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, które wspierają działalność bełchatowskich organizacji pozarządowych. Zasadniczym celem plebiscytu jest docenienie wszelkich postaw prospołecznych oraz działań sponsorskich. Zaangażowanie społeczne, otwartość, gotowość do podejmowania dialogu, innowacyjność pomysłów, a także skuteczność podejmowanych działań oto najbardziej pożądane cechy Dobrodzieja Roku. Natomiast dziedziny, w których realizują się nominowani do tego tytułu, to m.in. pomoc społeczna, promocja i ochrona zdrowia, a także edukacja, sport i kultura. Zgłoszenia składały bełchatowskie organizacje pozarządowe.


Podkreślmy, że zwycięzcy plebiscytu przysługiwać będzie prawo do wykorzystywania logo konkursu - tak w codziennej działalności, jak i w kampaniach reklamowych czy materiałach promocyjnych.


Równie ważny dla lokalnej społeczności jest drugi, ogłoszony przez miasto, konkurs, w którym wybrany zostanie Wolontariusz Roku 2018. Tytuł ten przyznaje się osobie lub zorganizowanej grupie, które w ostatnim roku w szczególny sposób wykazały się działalnością charytatywną. Celem konkursu jest nie tylko uhonorowanie tych, którzy na co dzień niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, ale również promocja wszelkich działań pomocowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku wolontariusza. Nominacje do tytułu Wolontariusz Roku składały zarówno organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, samorządowe, jak i grupy samopomocowe i osoby prywatne korzystające z pomocy.  Dodajmy, że Wolontariusz Roku swoją misję realizować może w takich dziedzinach, jak: pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, sport, kultura, a także pomoc osobom niepełnosprawnym, ekologia i opieka nad zwierzętami.

 

Podczas tegorocznego Koncertu Noworocznego pt. „W krainie Wiednia i Czardasza – Budapeszt Show” goście będą mieli szansę wysłuchać najpiękniejszych utworów operetkowych. Na scenie pojawią się wybitni soliści Opery Lwowskiej, Royal Strauss Orchestry oraz znakomity skrzypek i wirtuoz Miklosz Deki Czureji. Muzykom towarzyszyć będzie zespoł baletowy.

KZB

 

belchatow dobrodziej wolontariusz 8493

 

 

belchatow dobrodziej wolontariusz 8583

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019