joombig banner rotation images

Menu

 

jubileusze USC 4715


Siedem par z Bełchatowa świętowało jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Małżonkowie odebrali z rąk Marioli Czechowskiej, prezydenta miasta, okolicznościowe medale. Były kwiaty i upominki, gratulacje oraz życzenia, a wszystko w miłej, rodzinnej atmosferze.

 

 


Państwo: Marianna i Albin Słowińscy sakramentalne „tak” powiedzieli sobie sześćdziesiąt lat temu, z kolei Grażyna i Marian Śmigielscy, Janina i Aleksander Michelowie, Irena i Henryk Kamykowie świętują w tym roku złote gody. Pięćdziesięcioletnim stażem małżeństwa pochwalić się również mogą obecni na uroczystości Helena i Jan Błaszczykowie, Barbara i Janusz Jaszczakowie, a także Zenobia i Bogdan Błaszczakowie.


Jubilaci w towarzystwie dzieci, wnuków i przyjaciół spotkali się z Mariolą Czechowską, prezydentem miasta, w piątek, 11 stycznia. W Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego Mariola Czechowska, prezydent miastała, wręczyła małżonkom medale za 60- oraz 50-lecie pożycia małżeńskiego, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Naczelnik Urzędu Stanu Cywilnego przypomniała słowa złożonej niegdyś przez jubilatów przysięgi małżeńskiej, podkreśliła przy tym, że wszystkie pary wzorcowo wywiązały się ze ślubnej obietnicy.


- Szanowni Państwo, życzę bardzo dużo zdrowia, wielu jeszcze wspólnych lat w spokoju, radości, miłości i życzliwości ze strony najbliższych. Wszystkim państwu gratuluję i życzę kolejnych szczęśliwych jubileuszów - powiedziała prezydent Czechowska.

 

Po dekoracji medalami był toast, goście odśpiewali „Sto lat” i złożyli seniorom gratulacje oraz życzenia. Przy tej okazji najbliżsi jubilatów zdradzili, jak ich postrzegają. – Są dla mnie wzorem do naśladowania. To są ludzie, którzy dużo przeżyli, posiadają życiową mądrość, której nie wyczyta się w książkach. Są wspaniali i cieszę się, że to oni są właśnie moimi teściami – powiedziała synowa jednego z małżeństw.


Jubilaci z rozrzewnieniem wspominali to ważne w ich życiu wydarzenie. – Najpierw był ślub cywilny, a po dwóch miesiącach – kościelny. I do urzędu, i do kościoła jechaliśmy wozem drabiniastym. Wesele było skromne, w domu, ale za to goście bawili się do białego rana – wspomina jedna z par. Pytani o receptę na szczęśliwe wspólne życie jubilaci odpowiadali, że najważniejsze są zaufanie, szacunek, rozmowa i nietrzymanie w sobie urazy. – Nigdy długo się nie gniewamy – powiedziała jedna z jubilatek, a jej mąż dodał, że wszystko byłoby dobrze, gdyby można było cofnąć czas i zacząć wszystko od początku, ale na pewno bylibyśmy razem. Jak się ten wóz w dójkę ciągnie, to lżej jest niż w pojedynkę.


KZB

 

jubileusze USC 4459

 

jubileusze USC 4616

 

jubileusze USC 4443

 

jubileusze USC 4658

 

jubileusze USC 4638

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019