joombig banner rotation images

Menu


 

VI sesja rady miasta 5901

 

Miejscy radni zdecydowali, kto spośród nich zasiadać będzie w Komisji Mieszkaniowej. Miasto ma ponad 2200 lokali komunalnych, w ciągu półrocza wpływa średnio 120 wniosków bełchatowian zainteresowanych takim mieszkaniem.

 

 

Podczas styczniowej sesji miejscy radni wybrali spośród siebie przedstawicieli do Komisji Mieszkaniowej. Zajmuje się ona m.in. sprawami przyznawania lokali należących do miasta, a ustanowienie jej składu wynika z powołania nowej Rady Miejskiej w Bełchatowie. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą: pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby wyznaczone przez radę. W poprzedniej kadencji w komisji działało trzech radnych, teraz pracować w niej będzie pięć osób: Małgorzata Pagieła, Sławomir Załęczny, Maria Motylska, Dariusz Lewandowski oraz Arkadiusz Rożniatowski.

 

Miasto ma w swoich zasobach około 2200 lokali komunalnych, w tym 665 mieszkań, których jest jedynym właścicielem. Czas oczekiwania na mieszkanie zależy od liczby zwalnianych lokali przez dotychczasowych najemców. Składanymi przez mieszkańców wnioskami komisja zajmuje się dwa razy w roku. Te, które wpłyną w pierwszym półroczu, rozpatrywane są w trzecim kwartale tego samego roku, natomiast te z drugiego półrocza – w pierwszym kwartale roku następnego. W ciągu pół roku średnio jest to 120 wniosków.

 

Wybory przedstawicieli rady miejskiej do  Komisji Mieszkaniowej to tylko jeden z punktów styczniowej sesji. W związku z tym, że Bełchatów działa na rzecz ochrony środowiska, w porządku obrad znalazła się też kwestia opracowania strategii rozwoju elektromobilności (na lata 2019-2035), zakładająca wzrost zainteresowania transportem niskoemisyjnym. Miasto będzie się starać o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (priorytetowy program „GEPARD II”). Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także roczny plan pracy rady – to kolejne tematy podejmowane przez miejskich rajców.

KZB

 

VI sesja rady miasta 5848

 

VI sesja rady miasta 5864

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019