joombig banner rotation images

Menu

Zmienił się wzór deklaracji podatkowej od środków transportowych

 

Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz nowy wzór załącznika do deklaracji DT–1/A. Zniesiony został także obowiązek opatrywania pieczęcią deklaracji DT-1.


Zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego wzoru to:

 • w części C deklaracji DT-1 „Obowiązek składania deklaracji” w poz. 20 dodano obowiązek wprowadzenia daty zmiany w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • z części G deklaracji DT-1 „Podpis podatnika/Osoby reprezentującej podatnika” z pola nr 87 wykreślono obowiązek umieszczania pieczątki podatnika,
 • w części B.1., B.2. i B.3. załącznika do deklaracji DT-1/A w polu nr 20 „Wpływ pojazdu silnikowego na środowisko naturalne” dodano nowe pozycje: pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, pojazd napędzany gazem ziemnym oraz pojazd napędzany wodorem.

 

W załącznikach poniżej znajdują się pliki Deklaracja DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A.


Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej  7 ton,
 • autobusy.


Kto musi płacić podatek:

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

 

Kiedy trzeba zapłacić:

Podatek od środków transportowych należy płacić co roku. Podstawą opodatkowania jest liczba posiadanych środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:


• środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski,
• środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
• środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.


Kiedy należy załatwić sprawę:

Deklarację należy złożyć do 15 lutego każdego roku podatkowego. Może się jednak zdarzyć, że pojazd zostanie kupiony po tym terminie – wówczas podatnik ma 14 dni, żeby złożyć deklarację.


Termin 14-dniowy obowiązuje również wtedy, gdy:

 • nabyto pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna,
 • zmienił się adres zamieszkania lub siedziba firmy,
 • nabyto pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu,
 • zapadła decyzja o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu,
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny),
 • sprzedano pojazd,
 • wyrejestrowano pojazd.

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019