joombig banner rotation images

Menu


Osoby zagrożone zwolnieniem mogą skorzystać z programu aktywizacji zawodowejOsoby zagrożone zwolnieniem mogą skorzystać z programu aktywizacji zawodowej

 

Kilkadziesiąt osób z województwa łódzkiego ma szansę na nowy start. W ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch ścieżek aktywizacji zawodowej – przekwalifikowanie bądź samozatrudnienie.

 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania wkrótce rozpocznie nabór do projektu „Szansa na nowy start”. Chodzi przede wszystkim o podtrzymanie aktywności zawodowej osób zagrożonych zwolnieniem z pracy. Chętni będą mogli się zgłaszać od 11 lutego do 15 marca.

 

W projekcie udział wziąć będzie mogło 60 mieszkańców województwa łódzkiego, którzy są przewidziani do zwolnienia lub utracili pracę z przyczyn od nich niezależnych w okresie nie dłuższym niż pół roku przed przystąpieniem do programu. Zgłaszać się będą mogły zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracy jak i na umowy cywilno-prawne.

 

Program „Szansa na nowy start” przewiduje dwie ścieżki aktywizacji zawodowej. W ramach pierwszej z nich – przekwalifikowania – uczestnicy mogą liczyć na doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania (tzw. IPD) i porady psychologiczne. Ponadto projekt przewiduje otwartą ofertę szkoleń, które dostosowane będą do indywidualnych predyspozycji uczestnika (określonych przez doradcę zawodowego w IPD). Ta forma aktywizacji zakończona będzie pięciomiesięcznym stażem zawodowym.

 

Drugą ścieżką oferowaną w ramach projekt „Szansa na nowy start” jest samozatrudnienie. Uczestnicy także tutaj otrzymają porady psychologiczne a także spotkają się z doradcą zawodowym i opracują Indywidualny Plan Działania. Dodatkowo wezmą udział w szkoleniu z zakładania działalności gospodarczeji sporządzenia biznesplanu. Program przewiduje także dotację na założenie działalności gospodarczej sięgającej nawet 25 tys. złotych, a także wsparcie pomostowe w wysokości 13 tys. 200 złotych (1 tys. 100 zł co miesiąc przez 12 miesięcy). Uczestnicy będą mieć także zapewnione indywidualne specjalistyczne doradztwo już po założeniu własnej działalności.

 

Organizatorzy projektu zapewniają doświadczonych doradców, trenerów i wykładowców, a także bezpłatne materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe i stażowe, wsparcie finansowe i pomostowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 i 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00, 42 298 66 01, a także na stronie http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/szansa-na-nowy-start. Wartość projektu to 1 mln 565 tys. 298 zł, z czego unijne dofinansowanie do 1 mln 330 tys. 503 zł.

AP

 

Projekt "Szansa na nowy start" współfinansuje UE

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019