joombig banner rotation images

Menu


 

Felek to pierwszy budynek komunalny, w którym zastosowano panele fotowoltaiczneFelek to pierwszy budynek komunalny, w którym zastosowano panele fotowoltaiczne

 

Po pełnym roku użytkowania zmodernizowanego w grudniu 2017 roku budynku przy ul. Czaplinieckiej 44d sporządzony został „Raport z osiągnięcia efektu ekologicznego”. Wynika z niego m.in., że Felek jest nie tylko niskoemisyjny, ale także budynkiem o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

 


Zakres przeprowadzonych przez miasto prac w ramach termomodernizacji Felka był szeroki. Obejmował on ocieplenie budynku, wykonanie elewacji zewnętrznych, docieplenie i pokrycie dachów, założenie zaworów termostatycznych, modernizację przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej całego węzła ciepłowniczego a także wymianę drzwi zewnętrznych, montaż nowych daszków nad wejściami do budynku, docieplenie stropu nad komórkami lokatorskimi oraz wykonanie nowych stropów z płyt kartonowo – gipsowych w korytarzach. Dodatkowo zamontowano panele fotowoltaiczne i wentylację mechaniczną, nowością było także wprowadzenie systemu zarządzania mediami. Cała termomodernizacja kosztowała miasto około 3 mln 800 tys. zł, z czego blisko 3 mln zł miasto pozyskało z Unii Europejskiej.

 


Dzięki przeprowadzonym wówczas pracom nie tylko znacząco poprawił się komfort mieszkających w Felku 112 rodzin, ale także obniżyła się emisyjność szkodliwych substancji, zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo podniosła się sprawność systemów grzewczego i ciepłej wody użytkowej.

 

Raport z osiągnięcia efektu ekologicznego

 

* Łączna emisja zrównoważona zanieczyszczeń (czyli dwutlenku węgla, sadzy, benzoapirenu i pyłów zawieszonych)

- przed termomodernizacją – 1339,34 kg/rok,
- po termomodernizacji – 169,7 kg/rok,
co daje obniżenie emisyjności budynku na poziomie 87,3 %

 

* Zapotrzebowanie na energię elektryczną w częściach wspólnych (wymienione oprawy sodowe na oprawy typu LED)

- przed termomodernizacją – 52 612,22 kWh,
- po termomodernizacji – 11 837,75 kWh.

 

* Sprawność systemu grzewczego (centralne ogrzewanie)

- przed termomodernizacją – 0,54,
- po termomodernizacji – 0,87.

 

* Sprawność całkowita systemu ciepłej wody użytkowej

- przed termomodernizacją – 0,38,
- po termomodernizacji – 1,88.

 

Na początku lutego zakończył się remont części wspólnych w Felku. Prace, które prowadziło Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, kosztowały 139 tys. 317 złotych.

 

Inne inwestycje w lokalach komunalnych

 

Do końca 2020 roku wyremontowana zostanie Odra, na co miasto pozyskało blisko 5 mln unijnej dotacji. W planach jest także termomodernizacja Wisły, miasto składa także wniosek o termomodernizację i przyłączenia ciepła PEC do budynków przy ul. Pabianickiej 39, 4d i 43a,b.

 


Miasto zleciło także przeprowadzenie audytu energetycznego dotyczącego budynków przy Czaplinieckiej 100, 100a i 100b. To pierwszy i niezbędny krok do ubiegania się o dofinansowanie termomodernizacji tych bloków.

 

AP

 

Termomodernizacja znacząco obniżyła emisyjność budynkuTermomodernizacja znacząco obniżyła emisyjność budynku

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019