joombig banner rotation images

Menu


 

 

Piotr Pierzchała został prezesem spółki WOD.-KAN. Piotr Pierzchała został prezesem spółki WOD.-KAN.

 

 

Zgodnie z zapowiedziami Marioli Czechowskiej, prezydent Bełchatowa, powołani zostali nowi prezesi miejskich spółek. Piotr Pierzchała będzie kierował Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. Zbigniew Kuchciak został powołany na stanowisko prezesa Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Natomiast Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej będzie  zarządzał Dariusz Wata.

 

Zmian dokonały 7 lutego rady nadzorcze, odwołując dotychczasowych prezesów i powołując nowych. Piotr Kopek nie będzie już przewodzić spółce WOD.-KAN., którą kierował od 2014 roku. Nowym prezesem został Piotr Pierzchała, który pracował dotychczas jako wiceprezes. Do spółki przyszedł w lutym 2017 roku. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa i Inżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Staszica w Krakowie, skończył też Szkołę Menedżerów w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Wiceprezesem spółki został Jarosław Bryl, wcześniej pracownik kopalnianej spółki Bestgum. Ukończył Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Łodzi, Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, a także studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach: technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii, eksploatacja ujęć wód podziemnych i górnictwo odkrywkowe.

 

Nowego prezesa ma także Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Od stycznia 2015 roku spółką kierował Szczepan Chrzęst. Teraz rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa Zbigniewa Kuchciaka, przez wiele lat związanego z Rejonem Energetycznym Bełchatów (w latach 2012-2016 dyrektor Rejonu Energetycznego Bełchatów PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Teren, a od 2017 roku główny specjalista w Wydziale Przyłączania i Rozwoju). Zbigniew Kuchciak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej (Mechanika i Budowa Maszyn), skończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim (Rynek Nieruchomości oraz Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe).

 

Natomiast 8 lutego zmienił się prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej. Łukasza Magina, który najpierw pracował na stanowisku wiceprezesa, a od czerwca 2018 roku prezesa, zastąpił Dariusz Wata. Jest on absolwentem Politechniki Częstochowskiej, ukończył też studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Wcześniej Dariusz Wata pracował jako nauczyciel, był też wicedyrektorem szkoły. Pełnił również funckję członka zarządu i prezesa zarządu.

AJ

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019