joombig banner rotation images

Menu


Bełchatowianie co roku składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ryszarda KuklińskiegoBełchatowianie co roku składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ryszarda Kuklińskiego

 

11 lutego przypada 15. rocznica śmierci gen. bryg. Ryszarda Kuklińskiego. Tradycyjnie, jak co roku, złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą na terenie parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przy ul. Kościuszki.

 

 

Ryszard Kukliński był polskim pułkownikiem i zimnowojennym szpiegiem, który przekazał tajne dokumenty Układu Warszawskiego Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych w latach 1972-1981.

 


„Musiałem wybrać: służyć ojczyźnie czy Czerwonemu Imperium”

 

Ryszard Kuklińsk urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie w rodzinie robotniczej. Jego ojciec zginął w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen, podczas okupacji młody Ryszard kolportował ulotki konspiracyjnej organizacji „Miecz i Pług”. Po wojnie podjął pracę we wrocławskiej Miejskiej Straży Ochrony Obiektów, w wieku dwudziestu lat ukończył szkołę oficerską.

 


Początkowo służył w 9. Pułku Piechoty Wojska Ludowego w Pile. Jako oficer sztabowy należał do Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich i uczestniczył m.in. w przygotowywaniu planów interwencyjnych wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji,. Po interwencji oraz po strzelaniu przez wojsko do robotników na Wybrzeżu w 1970 roku, dwa lata później zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej Stanów Zjednoczonych. Przez ponad 9 lat działania pod pseudonimem Jack Strong dostarczył CIA ponad 40 tys. stron dokumentów , które zawierały m.in. plany ZSRR odnośnie szczegółów planów stosowania broni nuklearnej, oprócz tego na przykład dane techniczne czołgu T-72 czy też rakiet Strzała-2, również dane o rozlokowaniu radzieckich instalacji przeciwlotniczych w Polsce, a także w NRD. Były tam również informacje na temat planów wprowadzenia stanu wojennego w PRL oraz szczegóły odnośnie namierzania satelitarnego w służbie ZSRR. Za przekazywane informacje nie brał od Amerykanów wynagrodzenia.

 


„Miłość żąda ofiary i wierności, wierności dla jednego Boga i jednej, jedynej ojczyzny – Polski”

 

W samym środku zimnej wojny, w 1981 r., Ryszardowi Kuklińskiemu groziła dekonspiracja. Jak możemy przeczytać w jednym z ujawnionych przez CIA dokumentów, "Kukliński został wezwany na spotkanie ze swoimi przełożonymi, którzy ujawnili, że był wśród nich kret, który przekazywał Amerykanom informacje, a Kukliński zachował spokój i przyłączył się do swoich kolegów potępiających zdradę. Niedługo potem Kukliński skontaktował się z CIA i poprosił o wyprowadzenie go i jego rodziny z Polski, którzy zostali bezpiecznie przeniesieni do Stanów Zjednoczonych w grudniu 1981 r., krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. " (źródło: www.wilsoncenter.org/blog-post/ryszard-kuklinski-cia-documents-available-happ-digital-archive)

 


Po ucieczce, w 1984 roku sąd wojskowy w Warszawie skazał go na karę śmierci i zdegradował. Wyrok wydany na Kuklińskiego został uchylony dopiero w 1995 roku decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. W tym samym roku wszczęto ponowne śledztwo w sprawie pułkownika, które zostało umorzone w 1997 roku przez Naczelną Prokuraturę Wojskową. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych Kukliński mianowany został ekspertem Departamentu Obrony i Departamentu Stanu oraz otrzymał stopień pułkownika armii amerykańskiej.

 

 

William Casey, dyrektor CIA, po zakończeniu wywiadowczej misji Ryszarda Kuklińskiego powiedział, że w ciągu ostatnich 40 lat nikt tak nie zaszkodził komunizmowi jak on. Z kolei Jan Nowak Jeziorański we wstępie do polskiego wydania książki „Ryszard Kukliński – człowiek, który wstrząsnął komuną” podkreślał, że „Kukliński znajdzie właściwe miejsce w historii. Bardzo mocno w to wierzę. Będzie fascynował historyków i publicystów, wszystkich ludzi, będzie się o nim dyskutować przyszłości i w końcu zostanie powszechnie uznany za bohatera. Jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie – zwycięży.”

 


 
Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku w Tampie na Florydzie. Jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. W październiku 2016 roku prezydent Andrzej Duda, za działania na rzecz niepodległości Polski, mianował pośmiertnie płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

 

AP

 

Tablica pamiątkowa przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii PannyTablica pamiątkowa przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

 

Kwiaty od prezydenta Bełchatowa, Marioli CzechowskiejKwiaty od prezydenta Bełchatowa, Marioli Czechowskiej

 

Ryszard Kukliński pośmiertnie został mianowany na stopień generała brygadyRyszard Kukliński pośmiertnie został mianowany na stopień generała brygady

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019