joombig banner rotation images

Menu

 

Odra to kolejny po Felku budynek, który przejdzie termomodernizacjęOdra to kolejny po Felku budynek, który przejdzie termomodernizację

Kto wykona termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 5? Miasto szuka firmy, która przeprowadzi m.in. modernizację instalacji elektrycznej, wodnej i centralnego ogrzewania. Oferty przetargowe można składać do 5 marca, sam remont powinien zakończyć się w grudniu 2020 roku.

 

 

W grudniu 2017 roku zakończyła się termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Czaplinieckiej 44 d. Felek nie tylko zyskał nowe oblicze, ale przede wszystkim zmienił się w obiekt niskoemisyjny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co potwierdza sporządzony po roku użytkowania „Raport z osiągnięcia efektu ekologicznego”. Teraz czas na Odrę.

 

Przebudowa Odry będzie prowadzona wielotorowo. W ramach termomodernizacji ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa a stropodach zyska termoizolację. Ponadto w budynku wymieniona zostanie instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania, w tym orurowanie i grzejniki z zaworami termostatycznymi.

 

W Odrze, podobnie jak w Felku, wentylację grawitacyjną zastąpi mechaniczna, która zapewni odzysk ciepłe na poziomie minimum 55 procent. Prace, które przewiduje projekt termomodernizacji obejmą także wymianę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych, natomiast stare oprawy świetlówkowe zastąpią nowoczesne oprawy typu LED.

 

Jednocześnie w ramach projektu wykonana zostanie wewnętrzna instalacja gazowa wraz z montażem kuchni gazowych we wszystkich lokalach mieszkalnych, z kolei stare wodomierze wymienione zostaną na te umożliwiające ich odczyt radiowy.

 

Miasto ogłosiło przetarg na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Czaplinieckiej 5 - „Odra””. Wszystkie prace, jakie mają być w ramach niego przeprowadzone wycenione zostały na nieco ponad 8 mln zł, a na realizację projektu miasto pozyskało blisko 5 mln dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Firmy zainteresowane przeprowadzeniem termomodernizacji Odry mogą składać swoje oferty do wtorku, 5 marca.

 

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019