joombig banner rotation images

Menu

 

Miasto cyklicznie organizuje spotkania informacyjne i warsztaty dla przedsiębiorców

 

Wszyscy zainteresowani funduszami europejskimi mogą wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w Miejskim Centrum Kultury. Już 7 marca specjaliści z urzędu marszałkowskiego podpowiedzą, jakie projekty mają największe szanse na zdobycie dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 


W związku z ogłoszonym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie z RPO (załącznik poniżej), prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska i marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zapraszają na spotkanie informacyjne. Zaproszenie skierowane jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego (JST) i placówek im podległych, organizacji pozarządowych (NGO), szkół, przedszkoli, służb mundurowych, a także placówek kulturalnych i medycznych.

 


Udział w spotkaniu będą mogli wziąć udział także przedsiębiorcy z Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego. - Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami jest dla mnie niezwykle ważna. Zależy mi, aby nasi przedsiębiorcy mieli pełną wiedzę o tym, jak pozyskiwać dotacje nie tylko z Unii Europejskiej, ale także innych źródeł – mówi prezydent Czechowska.

 


Spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 7 marca, w Miejskim Centrum Kultury, to kontynuacja działań wspierających lokalną gospodarkę. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w trzech panelach, podczas których uzyskają szeroką wiedzę na temat bezpośredniego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dodatkowo przeprowadzone zostaną także konsultacje indywidualne dotyczące wszystkich poruszanych zagadnień. Szczegółowy plan organizowanego spotkania znajduje się w załączniku.

 


Pierwszy z paneli poświęcony będzie termomodernizacji budynków, niskoemisyjnemu transportowi miejskiemu i ochronie środowiska (głównie gospodarce wodnej i wodno-kanalizacyjnej). Prelegenci wyjaśnią także, jakie środki można pozyskać na inwestycje w OZE (odnawialne źródła energii) i budowę sieci szerokopasmowych.

 


Podczas drugiego panelu uczestnicy uzyskają szeroką wiedzę na temat wsparcia aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, kształcenia zawodowego i działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych.

 


Trzeci, i ostatni panel, obejmie z kolei informacje na temat wsparcia badań oraz innowacyjności, a także modułów biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Poruszony zostanie także temat outplacementu, czyli wsparcia w poszukiwaniu nowej pracy dla pracowników zwalnianych przez firmy grupowo lub indywidualnie.

 


Bełchatowski magistrat wysłał zaproszenia do instytucjonalnych beneficjentów spotkania, ale tak naprawdę przyjść może każdy zainteresowany tematem funduszy unijnych. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta bełchatowskiego magistratu pod nr tel. 44 733 51 44.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest jednym z głównych narzędzi realizacji polityki rozwoju województwa w latach 2014-2020 finansowanym z funduszy UE. Najważniejszym celem RPO WŁ 2014-2020 jest zwiększanie konkurencyjności regionu oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących potencjałów i niwelowanie barier rozwojowych. Do głównych obszarów wspieranych przez program regionalny są: działalność badawczo-rozwojowa, wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, energetyka (w tym odnawialne źródła energii), efektywność energetyczna, transport, ochrona środowiska, rewitalizacja, zatrudnienie, włączenie społeczne oraz edukacja.

 

AP

Podczas spotkania będzie można zdobyć wiedzę o konkursach RPO na 2019 rokPodczas spotkania będzie można zdobyć wiedzę o konkursach RPO na 2019 rok

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019