joombig banner rotation images

Menu

 

Dzięki decyzji radnych spółka MZK zamknie rok z zyskiemDzięki decyzji radnych spółka MZK zamknie rok z zyskiem

 

Radni zdecydowali o zwiększeniu rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. W 2009 roku miasto powierzyło spółce wykonanie zadania do końca 2018 roku. Ówczesna prognoza przewidywała, że wysokość rekompensaty mającej pokryć straty związane ze świadczeniem usług publicznych powinna wynosić nieco ponad 5,2 mln złotych. Teraz została one zwiększona do kwoty 5 mln 375 tys. złotych.


Miasto Bełchatów realizując zadanie własne, jakim jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego, w 2009 roku powierzyła jego realizację spółce MZK. W zamian za wykonanie usługi, spółka miała otrzymywać określoną rekompensatę. Prezydent Bełchatowa został wówczas zobowiązany do zawarcia odpowiedniej umowy wykonawczej, która regulowała m.in. wszystkie kwestie związane z finansowym rozliczeniem zadania. Uchwała Rady Miejskiej zawierała wysokość prognozowanej rekompensaty za realizację usług transportu zbiorowego. W roku 2018 była ona rzędu 5 mln 230 tys. złotych.

 


Przeprowadzony w lutym tego roku audyt wykazał, że koszty poniesione przez MZK w 201 8 roku wyniosły blisko 5 mln 600 tys. złotych. Z raportu wynika także, że należy zwiększyć prognozowaną na 2018 rok rekompensatę do wysokości 5 mln 375 tys. złotych. Pozwoli to spółce zamknąć rok 2018 z minimalnym zyskiem – ok. 2 tys. złotych.

 


Z czego wynika konieczność zwiększenia rekompensaty? Przyczyniły się do tego głównie trzy czynniki: zmiana wysokości przychodów spółki w związku z wprowadzeniem w 2015 roku darmowej komunikacji miejskiej, wzrost stawki podatku VAT z 7 do 8 procent oraz wzrost kosztów wynagrodzeń w spółce (chodzi o podwyżki pensji pracowników).

 


Przypomnijmy, że darmowa komunikacja spowodowała zlikwidowanie przychodów MZK ze sprzedaży biletów. Spółka ma także przychody ze sprzedaży przestrzeni reklamowej, które jednak nie są zbyt wysokie – ok. 65 tys. złotych. - Jeśli chodzi o reklamy, z których można skorzystać na naszych autobusach, nie są to duże kwoty w skali roku. Nie jest łatwo znaleźć takie źródło dochodu, jestem jednak przekonana, że spółka znajdzie sposób, by zwiększyć te dochody – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.

 


Nie bez znaczenia dla finansów Miejskiego Zakładu Komunikacji są także większe koszty związane z energią elektryczną. Przypomnijmy, że latem tabor MZK wzbogaci się o sześć nowych autobusów, z których trzy będą elektryczne.

AP

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019